Kategori: Energy Analytics

Fördelar med fjärravläsning

Fjärravläsning innebär att du kan läsa av mätare eller se status för olika maskiner, utan att rent fysiskt befinna dig i fastigheten eller på anläggningen.

Read More

Produktkalkyl

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten.

Read More

Koppla syfte till teknologi

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Read More

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

SaaS (Software as a Service) är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera mjukvara på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen.

Read More

Vad är skillnaden mellan ett styrsystem och ett Energy Management System?

Det enkla svaret är att ett styrsystem och Energy Management System (EMS) har olika syften och fokusområden, även om de delvis kan överlappa varandra. Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Read More

Energiövervakning

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar.

Read More

Boka demo