Produktionsdata – nyckeln till lyckad energieffektivisering

3 april 2024

Genom att analysera energi- och produktionsdata tillsammans kan produktionschefer inte bara uppnå förbättrad energieffektivitet, utan även optimera sina produktionsprocesser. SenseNode lanserar därför en ny funktion för att integrera produktionsdata i Energy Analytics.

Vi arbetade nyligen med ett företag som, trots ett aktivt energieffektiviseringsarbete med förändrade rutiner, ökade sin energianvändning jämfört med föregående år. Varför? Svaret gick inte att hitta i energidata, utan berodde på att produktionen ökat.

 

Med denna insikt började företaget noggrant följa upp sitt arbete med KPI:er för energi per kg och energi per producerad enhet. Resultatet blev inte bara att deras tidigare arbete med energieffektivisering syntes, utan även nya möjligheter till ytterligare energieffektiviseringar.

Fördelar med att analysera energi- och produktionsdata tillsammans

1
Nytt sätt att hitta energieffektiviseringar

Genom att kombinera energi- och produktionsdata går det att identifiera när energianvändningen inte motsvarar produktionsnivåerna. Detta kan innebära jämförelse mellan olika produktionslinjer, eller att säkerställa minskad energianvändning vid inaktiv produktion.

2
Kostnadsoptimering

Energikostnader utgör en betydande del av de totala driftkostnaderna för många industrier. Genom att analysera hur förbrukningen varierar med produktionsvolymen, kan du se dina produkter från ett nytt lönsamhetsperspektiv.

3
Investeringsunderlag och uppföljning

Energi per producerad enhet ger ledningen nya möjligheter att förstå och påverka energifrågan genom uppföljning. Att följa dessa typer av KPI:er ger också värdefulla insikter för investering i utrustning eller omstrukturering av produktionsprocesser.

Viktiga faktorer för en bra produktionsanalys

1
Glöm inte stödprocesserna

I en undersökning gjord av svenska företags EKL 2011-2014 utgjorde stödprocesserna 53% av den totala energianvändningen, Detta representerade 78% av potentialen för energieffektivisering. Det är alltså viktigt att inte bara mäta energianvändning på maskinnivå, utan att också skapa förståelse för hela fabrikens energianvändning.

2
Basera beräkningarna på verklig data

Det är vanligt att beräkna energi per producerad enhet genom att schablonmässigt dela den totala inkommande energin med antal producerade enheter. För att verkligen vara till hjälp i energieffektiviseringsarbetet, behövs dock mer detaljerade data. Det fås av högkvalitativ mätning med låg felmarginal.

Ny funktion i Energy Analytics

För att möta detta behov har vi, tillsammans med våra kunder, utvecklat funktionen ”Produkter”. Med denna går det att kombinera produktionsdata med energidata. Funktionen är ett första steg mot att väva samman dessa viktiga delar. Vi ser fram emot att ytterligare utveckla funktionen tillsammans med våra kunder.

 

 

Med produktfunktionen kan du enkelt få en översikt över dina nyckeltal, se sammanfattningar och hur förändringar sker över tid. Du kan enkelt lägga in din produktionsdata och matcha detta med din energidata.

 

Lycka till med er energieffektivisering! Kontakta oss gärna för hjälp och rådgivning.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo