Energy analytics – Framtidens mjukvara

28 augusti 2022

Energy analytics är en term som syftar på tekniker och metoder som används för att samla in, analysera och visualisera data om energiförbrukning och -produktion.

Energy analytics är en term som syftar på tekniker och metoder som används för att samla in, analysera och visualisera data om energiförbrukning och -produktion. Detta kan inkludera att mäta och övervaka energiförbrukningen i olika system och processer, att analysera data om energiförbrukningen för att hitta orsaker till eventuella problem eller förbättringsmöjligheter, och att visualisera data om energiförbrukningen på olika sätt för att underlätta för människor att förstå och agera på den.

 

Energy analytics kan användas i många olika sammanhang, till exempel inom industri, byggnader och fastigheter, transportsektorn och andra områden där energiförbrukning och -produktion spelar en viktig roll. Målet med energy analytics är oftast att hitta sätt att förbättra energieffektiviteten och att minska energiförbrukningen.

Energy analytics och förbättrad energieffektivitet

Energy analytics kan användas för att samla in och analysera data om energiförbrukningen i olika system och processer, till exempel genom att använda sensorer och andra mätinstrument. Detta kan hjälpa till att hitta orsaker till eventuella problem eller förbättringsmöjligheter, och att optimera energiförbrukningen.

 

• Energy analytics kan användas för att visualisera data om energiförbrukningen på olika sätt, till exempel genom att skapa grafer och diagram. Detta kan underlätta för människor att förstå och agera på energiförbrukningen, och att identifiera möjligheter för att förbättra energieffektiviteten.

 

• Energy analytics kan också användas för att följa upp och mäta resultatet av olika åtgärder för att förbättra energieffektiviteten, till exempel genom att jämföra förbrukningen före och efter att åtgärder vidtagits. Detta kan hjälpa till att få en bättre förståelse för vilka åtgärder som fungerar bäst, och att identifiera möjligheter för ytterligare åtgärder.

Energy analytics inom industrin

Energieffektivisering inom industrin handlar om att använda teknik och olika åtgärder för att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid inom industriella verksamheter. Målet med energieffektivisering inom industrin är oftast att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att minska kostnaderna för energiförbrukning och att öka energieffektiviteten, samt att bidra till att minimera påverkan på miljön och att uppnå hållbara mål. Med Energy Analytics från SenseNode gör ni detta möjligt!

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo