Energiövervakning

18 mars 2023

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar.

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar. Genom vårt Energy Management System får ni ett framgångsrikt verktyg att energieffektivisera. Till priset av några kaffemaskiner.

Vill du veta mer om energiövervakning?

Energiövervakning och energiövervakningssystem

Inom verkstadsindustri, processindustri och övriga energiindustrier är energiövervakning själva grunden för framgångsrik energieffektivisering. Även fastighetsbolag har pengar att tjäna på att implementera energiövervakning. Men vad innebär egentligen energiövervakning och vad är ett energiövervakningssystem?

 

Energiövervakning handlar om att mäta och övervaka anläggningar, maskiner, fabriker, etc. Syftet är att hela tiden hålla koll på sin energiåtgång och larma i de fall någonting hamnar utanför det normala. När man satt upp mätning på alla de platser där man behöver mäta, övervakar man all data via ett så kallat energiövervakningssystem. 

 

Energiövervakning har en mycket positiv ROI (return of investment). Det kostar förhållandevis lite att implementera energiövervakning, men de pengar man kan tjäna genom att identifiera platser där det finns onormal energiförbrukning – kan vara stora.

 

Systemet är självgående och kostar väldigt lite att underhålla. Det krävs inte någon arbetskraft för att hålla systemen igång utan systemen presenterar data åt användaren som kan göra analyser och dra slutsatser.

Energiövervakning och digitalisering

Nu för tiden sker energiövervakningen via datasystem. Molntjänster hämtar upp mätdata i realtid och analyserar data på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Molnlösningarna är också bra på att öka tillgängligheten av data. En molntjänst kommer man åt vart man än befinner sig. Det enda som behövs är en dator och internetuppkoppling. Det här gör att användare av systemen kan sitta spridda rent geografiskt och behöver alltså inte rent fysiskt befinna sig på anläggningen man övervakar. 

 

Energiövervakning öppnar också upp möjligheter att genomföra en mer rättvis debitering, exempelvis för fastighetsägare. Man kan då identifiera stora effektuttag och låta den som står för dessa betala sin del. När man gör olika kalkyler på produkter och vill veta hur stor del av den totala energikonsumtionen som ska belasta den enskilda produkten, kommer data från energiövervakning väl till pass. Möjligheterna med energiövervakning är oändliga och det smarta med systemet är att datan kan plockas upp och användas på många olika sätt via integrationer.

IIoT och energiövervakning

IIoT betyder Industrial Internet of Things och innebär själva digitaliseringen av industrin. IIoT är under ständig utveckling och det går fort framåt. Sådant som tidigare behövde skötas manuellt eller på plats på exempelvis en fabrik, kan nu digitaliseras och skickas upp i molnet. Det här har i grunden förändrat hur man arbetar med styrning och övervakning av maskiner och fabriker. Nu kan operatörer arbeta hemifrån och ha tillgång till data direkt via sin egen internetuppkoppling. 

 

Genom att implementera mätning av ett system som på ett tillförlitligt sätt ger korrekt data, kan man också förbättra de slutsatser som man kan dra vid en så kallad energikartläggning.

Integrationer mellan energiövervakningssystem

Ytterligare en fördel med att bygga upp energiövervakning i molnet är att man kan skapa integrationer till andra verksamhetskritiska system och på så sätt föra över datan dit. Här är möjligheterna i princip obegränsade.

 

Man har rådata från energiövervakningen och den finns tillgänglig i molnet. Via en integration kan sedan många olika typer av system ta del av den datan och använda den till olika ändamål.

SenseNode i framkant för energiövervakning

SenseNode arbetar med att digitalisera verksamheter framtidssäkert. Genom att arbeta med hela kedjan, från exempelvis installation av mätare som ger korrekt data, till plattformar för energiövervakning och olika moduler för analyser, kan SenseNode ge en helhetslösning som många olika typ av verksamheter kan nyttja för att spara pengar och bli mer effektiva. 

 

Modern energiövervakning ser mycket annorlunda ut från hur det gick till för några år sedan. Då krävde framgångsrik energiövervakning att arbetskraft rent fysiskt gjorde mätningar och förde protokoll över mätvärden. Sedan behövde man sätta sig ned och analysera all den data man samlat in och dra slutsatser. Dagens moderna lösningar gör allt det här helt automatiserat! Digitalisera er energiövervakning och få en ökad kontroll över er verksamhet.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo