Produktkalkyl

24 augusti 2022

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten.

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten. 

 

Genom att exempelvis titta på energidata och ta reda på vilken energiförbrukning man har vid produktion av en viss enhet eller vikt, kan man förbättra sina produktkalkyler. För att uppnå detta bör man digitalisera sin fabrik och se till så att data från mätare skickas till en molntjänst. Först då kan man göra de beräkningar som behöver göras för en komplett produktkalkyl.

Produktkalkyl som en del av energiövervakning

När man arbetar med energiövervakning så samlar man in all den data som man behöver för att kunna göra en produktkalkyl. Man får då information om hur olika maskiner arbetar, vilken effekt dom har, hur mycket energi dom förbrukar, osv. Man får helt enkelt en helhetsbild över sin produktion. 

Informationen kan sedan användas för att analysera vilken förbrukning av energi som produktionen av en enhet har. Det blir lättare att identifiera vilka förändringar man kan göra om man också har klart för sig hur energiförbrukningen är kopplad till produktionen. Insikterna kan ligga till grund för strategiska förändringar i produktionen där man exempelvis väljer att öka produktionen under vissa klockslag, eller att köra maskiner nattetid, etc. 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det alltid bra att ha så verklighetsförankrade produktkalkyler som möjligt. Det blir då enklare att utvärdera lönsamheten i produktionslinjer och ända ned på produktnivå. Man får en bättre transparens i verksamheten helt enkelt.

Exakta produktkalkyler med SenseNode

SenseNode beräknar den exakta förbrukningen för varje producerad enhet eller ton. Genom att digitalisera mätdata från anläggningar, fastigheter och fabriker och skicka data upp i till molntjänsten, blir energiövervakningen enkelt och effektiv.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo