PRODUKTION

Maximera energinyttan i produktionen

Synliggör och få kontroll över var energin tar vägen. Genom mätning och analys av energidata kan du upptäcka flera fördelar utöver energieffektivisering. Minska slitage på maskiner och effekttoppar är exempel.

ReportWidgetCircle

Energifrågan i produktionen

Som produktionschef ligger fokus på att effektivt leda och optimera produktionsprocesserna för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet. Produktionschefens utmaning är att balansera produktionskraven med behovet av att förbättra energieffektiviteten. 

 

SenseNodes lösning stöttar aktivt produktionen inom områden som:  

Mer än bara energieffektivisering

Att få kontroll på sin energianvändning har fler fördelar än endast minskad och effektivare energianvändning.

01
Färre driftstopp

Följ energiprofilen på din maskin och upptäck avvikelser tidigt för att minska och undvika onödiga driftstopp.

02
Kontrollera Effekttoppar

Minska belastningen på utrustningen genom att arbeta med start/stopp-rutiner för att undvika onödiga effekttoppar.

03
Koll och kontroll på processer

Följ processer i realtid och se det som tidigare varit osynligt. Avvikelser i energianvändningen skvallrar ofta om fel och problem som man tidigare inte haft koll på och som inte detekterats av styr- och reglersystem.

Saknar du energikompetens?
Ingen fara, det har vi

Som kund till SenseNode ingår advisoryprogrammet där erfarna energiingenjörer guidar i energieffektivisering och avlastar er organisation.
Några fördelar för dig som kund:  

Vi mäter allt

I en miljö med många energislag och datakällor är det viktigt att kunna mäta bredden. Vi har och integrerar till utrustning som mäter allt relaterat till energi.

Låt mjukvaran göra jobbet

1
Instrumentpaneler med realtidsdata

Skräddarsydda instrumentpaneler där du kan följa produktionen i realtid.

2
Analys ner på minutnivå och över tid

Undersök data ner på minutnivå och upp till årstrender. I vår moderna mjukvara är det enkelt att grotta ner sig i detaljerna, analysera energidata över längre tidsserier, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och före/efter åtgärd.

3
Alarm-funktion

Sätt larm för att kontrollera baslaster och effekttoppar. Använd schemafunktionen för att tidsstyra alarm till att exempelvis bara gälla på helgerna eller utanför produktionstid.

Hur säkerställer du att produktionen inte har någon onödig energianvändning när du går hem för dagen?

Prata med oss om hur du enkelt kan veta att maskinerna är avstängda när du går hem för dagen och andra sätt att förbättra energianvändningen i produktionen.  

Boka demo