Förenkla interndebiteringen med mätning av verksamhetens energianvändning

5 augusti 2023

Interndebitering är de ekonomiska transaktioner som sker inom ett bolag. Det kan exempelvis vara att man har olika kostnadsställen eller resultatenheter. Genom att fördela kostnader på rätt ställe, kan man få en mer rättvis bild av hur en viss avdelning presterar. 

Vad är Interndebitering?

Interndebitering är de ekonomiska transaktioner som sker inom ett bolag. Det kan exempelvis vara att man har olika kostnadsställen eller resultatenheter. Genom att fördela kostnader på rätt ställe, kan man få en mer rättvis bild av hur en viss avdelning presterar. 

 

Exempel på när interndebitering sker är om en konsult anlitas internt för att hjälpa till med någonting som rör en viss resultatenhet i bolaget. Konsulten lägger alltså sina timmar i det egna bolaget istället för att debitera en kund. Det här är en kostnad som man vill ska synliggöras. På samma sätt gäller det med energikostnader. Ett företag som bedriver produktion, ett fastighetsbolag som förvaltar fastigheter, eller andra typer av verksamheter, har en stor post i resultatrapporten som heter energikostnader. Här är det också viktigt att de resultatenheter som konsumerar mycket energi, också bär en stor del av den totala energikostnaden. Hur kan man få en bättre koll på vilken avdelning som konsumerar energi?

En förutsättning för effektiviseringar

Vill man effektivisera en verksamhet bör man i de flesta fall börja med att se över sin energiförbrukning. Men energiförbrukning i sig talar väldigt lite om vart det finns besparingar att göra. För att kunna göra en ordentlig analys och kunna effektivisera, behöver man gå på djupet och se exakt vilka enheter, maskiner eller andra inventarier som förbrukar energi. 

 

Man behöver också analysera energikonsumtionen över tid, för att identifiera avvikelser från det normala. Först då kan man på riktigt effektivisera sina verksamheter och spara mer pengar på sina energikostnader. 

 

Genom att arbeta med energiövervakning så får man all den data och alla de analyser man behöver, för att på ett konstruktivt och verklighetsförankrat sätt kunna arbeta med energieffektivisering.

Så kan energiövervakning förbättra interndebitering

När man implementerar energiövervakning i verksamheten så får man all den data man behöver för att kunna se vilken avdelning som förbrukar energi i verksamheten. Interndebiteringen bli lättare att göra. Istället för att som tidigare, låta varje resultatenhet bära en estimerad del av den totala energikostnaden för verksamheten, kan man nu låta resultatenheten bära en riktig kostnad, baserad på data. Det här innebär också att man skapar incitament inom varje resultatenhet, att arbeta med energieffektiviseringar. För nu vet man som ansvarig för enheten eller avdelningen, att ju mer effektiva vi blir när det gäller energikonsumtion, desto bättre resultat får vi. Här ger man alltså varje avdelning i verksamheten chansen att ta kontrollen över sina egna siffror.

Synliggör förbättringsmöjligheter

När man tittar på energi inom verksamheter så upptäcker man ofta att det finns potential till förbättring. Det här är många gånger sådant som påverkar hela verksamheten för ett företag. När en fabrik till exempel minskar sin totala energiförbrukning, så minskar kostnaderna som varje produkt eller linje ska bära. Man kan alltså säga att energiövervakning och energieffektivisering är någonting som spänner över alla plan i en verksamhet. Om man lyckas minska elförbrukningen i alla sina kontor, genom att byta ut lamporna till mer energisnåla lampor, minskar man också kostnaderna för sina faciliteter. Även dessa kostnader syns på sista raden i resultaträkningen.

SenseNode ger mer rättvis interndebitering

Med system från SenseNode i er verksamhet har ni all data från energiövervakning direkt i molnet. Det innebär att det blir lätt att komma åt såväl data som analyser. Det enda som behövs är en webbläsare och internetuppkoppling. En annan fördel med molnbaserad energiövervakning är att det går enkelt att bygga integrationer in i andra system, exempelvis för att förenkla just interndebiteringen. Genom installation av mätare på utvalda platser i er verksamhet, kan SenseNode se till så att ni får korrekta mätvärden som ger en verklighetsbaserad bild av er energikonsumtion.  Här får ni såväl data som analyser, grafer och diagram, enkelt tillgängligt via molnet.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo