När kvalitet spelar roll

Mätning och datainsamling

Arbetet med energieffektivisering blir inte bättre än kvaliteten på den underliggande energidata. Därför använder vi en kombination av egna trådlösa mätare samt utvalda tredjepartsmätare. Hög noggrannhet och driftsäkerhet är nyckeln. 

Vi integrerar mot existerande mätare

Finns det redan mätare eller datainsamling på plats så integrerar vi gärna dessa. Vi stödjer mätprotokoll såsom M-Bus och Modbus (RTU & TCP) och dataöverlämning via OPC-UA. 

Alla energibärare räknas

Energi finns i många former och helhetsbilden är viktig. Vi tillhandahåller både hårdvara och mjukvara för att ge en heltäckande bild av din energianvändning. Hör av dig om din energibärare inte finns i listan nedan. 

Elektricitet

Energi • Effekt • Ström • Spänning

Vattenburen värme och kyla ​

Energi • Volym • Flöde • Temperaturer ​

Gas

Volym • Flöde

Vatten ​

Volym • Flöde • Temperaturer

Hårdvara

Trådlös elenergimätare

Elenergimätaren är stor som en handflata och monteras enkelt med det medföljande fästet. Mätaren spänningsansluts till en trefasgrupp inkl. neutralledare. De öppningsbara strömtängerna monteras på de kablar som ska mätas. Inga datakablar behövs, mätaren kommunicerar trådlöst med centralenheten. Då energimätaren mäter både spänning och ström, är det alltid äkta aktiv energi som mäts. 

Centralenhet

Centralenheten är nätdriven och kopplas till ett vägguttag. För att datainsamlingen ska fungera behöver centralenheten åtkomst till Internet via ett nätverksuttag. Om det inte är möjligt att dra fram internet på grund av långa avstånd eller interna säkerhetspolicies, är det möjligt att utrusta centralenheten med en uppkoppling över mobilnätet. För insamling av mätvärden från existerande mätare via M-Bus eller Modbus, utrustas centralenheten med gränssnitt för detta.

Värmemängdsmätare

Vår värmemängdsmätare är anpassad för att mäta termisk energi i värme- eller kylsystem. Värmemängdsmätaren är konstruerad för att leverera pålitlig prestanda även under de mest krävande förhållandena. Inbyggd temperaturkompensering säkerställer hög noggrannhet och respons vid låga flödeshastigheter, oavsett föränderliga omgivande förhållanden. Detta gör den till en pålitlig lösning för din energimätning. Finns i två varianter, en som klarar temperaturintervallet – 30 till 130 °C och en som klarar intervallet – 30 till 180 °C.

Vi mäter energi på riktigt

Det enda sättet att mäta energi på riktigt är att mäta både spänning och ström och beräkna effekten enligt effekt = spänning * ström. I stora industrier varierar dessa variabler och hänsyn måste tas till reaktiva laster. Detta hanterar våra mätare. 

Vi på SenseNode vet att det enda sättet att mäta elektrisk effekt och energi är genom att mäta både spänning och ström. Gör man inte det så gissar man.

Bernt Alpenhoff

Head of Operations, SenseNode

Hållbart med
Equipment-as-a-Service, EaaS

Genom att hyra mätutrustningen bidrar du till en cirkulär affärsmodell. Du är samtidigt garanterad fungerande utrustning, vi ansvarar för övervakning och reparation.

Vanliga frågor

Kontakta oss om du har andra frågor gällande mätning och datainsamling.

Är det svårt att installera elenergimätarna?

Nej, de kräver 3-fas och neutralledare, strömmen mäts med öppningsbara strömtänger som enkelt sätts fast på den kabel som ska mätas.

Vad händer om kablarna vi vill mäta på är riktigt grova eller om vi vill mäta på strömskenor?

I sådana fall använder vi oss av strömtransformatorer som är anpassade specifikt för den aktuella mätpunkten.

Vad brukar bli fel vid installation av elenergimätarna?

Det finns tydliga pilar på strömtängerna som visar åt vilket håll de ska monteras. Trots det är det vanligt att strömtängerna är vända åt fel håll.

Våra laster är ojämna och ibland reaktiva. Blir inte mätningarna fel då?

Eftersom vi alltid mäter både spänning och ström blir den uppmätta effekten och energin rätt.

Kan man installera värmemängdsmätarna under drift?

Eftersom dessa mätare använder utanpåliggande sensorer går dessa utmärkt att installera under drift.

Vi vill mäta elenergi på högspänningssidan, är detta möjligt?

I de flesta fall är detta inget problem. Hör av dig till en SenseNode-säljare så hittar vi en lösning.

Boka demo