LEDNING

Energi – en strategisk fråga

För att kunna bibehålla tillväxt med lönsamhet, kostnadskontroll, bli trovärdig i hållbarhetsarbetet och säkra lagefterlevnad som tål en närmare granskning kopplat till energianvändning, behövs energidata med hög kvalitet som är spårbar och tidsstämplad på detaljnivå.

Ledningen sätter prioriteringen

Börja med att sätta energifrågan på agendan genom att sätta ett tydligt mål, skriv en energipolicy, skapa en energigrupp med ansvariga personer. Säkra en partner som kan erbjuda förutsättningar för samtliga intressenter i verksamheten att få insyn i energianvändningen.

Lönsamhet

Energikostnader är volatila vilket är en risk man bör ha under kontroll. Energieffektivisering är ofta kopplat till kostsamma investeringar men vi menar att arbetet börjar med att betrakta energi som en råvara där slöseri och onödig energianvändning kan sänka energianvändningen med 10-20% innan man behöver börja investera.

Hållbarhet

Ledningen är ansvarig för måluppfyllnaden. Det kräver förankrade processer, mätbara resultat och att hela organisationen bidrar. Energieffektivisering är konkret hållbarhetsarbete i vardagen.

Lagefterlevnad

EU, Finanssektorn, Regeringar, era kunder och övriga intressenter har höga förväntningar och vill kunna jämföra era utfall mot konkurrerande företag. Gemensamma regelverk som CSRD/ESRS, EED, Bokföringslagen och GDPR ställer krav på spårbarhet och säkra processer som ska tåla en närmare granskning.

Det finns ett modernt och smartare sätt att arbeta med energi

Många industrier arbetar fortfarande manuellt och ineffektivt med energieffektivisering och mätning. Otydliga processer, föråldrade  och svåranvända system, gamla mätare eller inga mätare alls gör att arbetet blir eftersatt och reaktivt. Den positiva nyheten är att SenseNode erbjuder ett modernt och smart sätt att arbeta med frågan. Vår lösning är smidig att installera med ett lättanvänt gränssnitt för hela verksamheten. Vi tillför dessutom kvalificerad kompetens i form av en energi-ingenjör och en strukturerad process för energiarbetet.  

Mätning och koll på var energin tar vägen

Med tillgång till realtidsdata och visualisiering av energi gör vi det enkelt för en tillverkande industri att få koll på var energin tar vägen ute i verksamheten och vad som bygger upp toppeffekter. Ni får koll på baslaster och vad de består av, ni kan jämföra maskiner och linjer med varandra och analysera energianvändningen vid produktion vs. utanför produktionstid.

Naturlig del av verksamheten

Genom att göra energimätning och energieffektivisering till en naturlig del av er vardag tar ni verksamhetens effektiviserings- och hållbarhetsarbete till nästa nivå. Nyckeln är att koppla ihop syftet med teknologin och få ner arbetet i era existerande processer och göra det lätt för er personal att agera energismart.

Vi tillför energikompetens och genomförandekraft

Erfaren energiingenjör

Vi parar ihop er med en erfaren energi-ingenjör som leder energieffektiviseringsarbetet med utgångspunkt i datan som samlas in.

Vad och hur kring datainsamling

Vi hjälper er att bygga en hållbar och effektiv datainsamling. Dels genom att ta tillvara eventuell existerande mätning, dels genom att komplettera med ytterligare mätning.

Informationsdelning

Vi hjälper med informationsspridning kring energifrågan genom delbara rapporter, instrumentpaneler och informationsmaterial.

"Med mer krävande lagstiftning och ökat fokus på hållbarhet är det viktigare än någonsin att göra konkreta åtgärder som ger resultat direkt. Bra för sista raden men framförallt bra för klimatet".

Erik Andersson

VD, SenseNode

Vad kommer det ge er?

De flesta av våra kunder har lyckats minska och effektivisera sin energianvändning med 10-25 %. Flera kunder har även sett besparingar kopplat till drift- och underhåll. Förenklad rapportering och uppföljning är andra fördelar.  

Upp till 25% energieffektivisering utan investering
0 %
01
Minskade kostnader på sista raden

Energieffektivisering innebär en ihållande kostnadsbesparing direkt på sista raden. En miljon i sparade energikostnader ökar er vinst och höjer därmed bolagets värde/aktiekurs.

02
Lägre footprint per producerad enhet

Ni kan visa faktiska framsteg och resultat i hållbarhetsfrågan.

03
Ökad kvalitet och lönsamhet

Att arbeta med energieffektivisering ger ringar på vattnet i form av processförbättring. Vi har kunder som fört samman energieffektiviseringsarbetet med produktionseffektivisering och på så sätt uppnått ökad produktkvalitet och produktionskapacitet.

Vanliga frågor

Kontakta oss vid andra frågor kring ledning och energiarbete. 

Vem utför arbetet?

Arbetet utförs tillsammans, i ett nära samarbete, mellan er organisation och våra energiingenjörer. På kundsidan är det ofta personer från produktion, underhåll och/eller fastighet/el-sidan som utför arbetet och ansvarar för genomförandet av konkreta åtgärder. På ledningsnivå används framför allt energidata för uppföljning och rapportering.

Hur fungerar samarbetet i praktiken?

Våra energiingenjörer lägger varje månad tid på att analysera er energidata och arbeta med dedikerade analysuppgifter. Parallellt ansvarar ni för att utföra åtgärder utifrån vad som kommit fram på tidigare möten. Detta arbete följs sedan upp i ett månadsmöte där ni tillsammans med våra energiingenjörer diskuterar möjliga energieffektiviseringar och besparingar som identifierats samt följer upp genomförda åtgärder och uppnått resultat. Därefter dokumenteras detta och delas med er.

Hur får ni in arbetet med energieffektivisering i processer?

Prata med mig om hur ni mäter, skapar process och kan arbeta med kontinuerliga förbättringar.

Boka demo