ISO 50001 ställer krav på energimätning

22 april 2023

Vill du ta kontroll över verksamhetens energianvändning? Funderar ni på ISO 50001? Ett första steg är att komma igång med energimätning som en del av det löpande arbetet.

Vill du ta kontroll över verksamhetens energianvändning? Funderar ni på ISO 50001? Ett första steg är att komma igång med energimätning som en del av det löpande arbetet.

 

Allt fler företag inom tillverkningsindustrin väljer att certifiera sig för ISO 50001. Målet är att effektivisera sin energianvändning. Ökade krav på hållbarhetsrapportering och stigande energipriser är två starka incitament för att börja arbeta strukturerat med energieffektivisering. 

 

Vilka fördelar ger ISO 50001 och hur kommer ni igång med en kontinuerlig energimätning?

Vad är ISO 50001?

Energiledning hjälper verksamheter att mäta, monitorera och effektivisera energianvändningen. Företag kan certifiera sitt energiledningssystem enligt ISO 50001. Det är en standard framtagen av ISO redan 2011. Den aktuella versionen 50001:2018 släpptes i augusti 2018. 

Standarden ger din verksamhet de rätta förutsättningarna för att:

 

  1. Sänka era energikostnader
  2. Förvalta och styra ert energiledningsarbete
  3. Effektivisera er energianvändning
  4. Minska er totala miljöpåverkan.

Krav på energimätning är en del av ISO 50001

Ett krav för ISO 50001 är att stora företag måste göra en kartläggning av sin energianvändning. Genom att börja mäta er energianvändning redan idag kan ni samla in relevant data på ett strukturerat sätt. Mätning av energianvändning är också en av fyra återkommande delar för arbetet: 

 

  1. Ledningsarbete och utformning av policys
  2. Sätt relevanta verksamhetsmål
  3. Kontinuerlig energimätning
  4. Uppföljning av arbetet

Tillverkningsindustrin har stora behov att samla all energidata på ett ställe. Först när ni har en fullständig överblick kan ni arbeta strukturerat med analys för att effektivisera användningen.

Flera skäl att börja mäta energianvändningen

Med SenseNode Energy Analytics är det enkelt att samla all energidata. Det enda ni behöver är en centralenhet och ett antal mätpunkter. Om ni inte har internet i någon anläggning kan vi lösa det med ett 4G-kort. 

 

Det bästa ni kan göra är börja mäta er användning av energi. Ett krav för att bli certifierad enligt ISO 50001 är att ni mäter all energianvändning, men steget för att komma igång är mindre än så. Med SenseNode kan du starta med att mäta energianvändningen i en anläggning, för att sedan skala upp systemet över tid. 

 

Vår lösning bygger på molnbaserad teknologi som kan hantera stora mängder data för flexibel analys utifrån era behov. Gränssnittet i Energy Analytics gör det enkelt att ta fram rapporter, jämföra energianvändningen över tid och synliggöra energibovar i anläggningen.

Kan energimätning minska era kostnader?

Genom att synliggöra energin investerar du varje månad i ett mer hållbart företag. Dessutom är kostnaden för energi en tung post för alla bolag inom tillverkningsindustrin. Genom att ta kontroll över energianvändningen kan ni arbeta mer kostnadseffektivt. 

 

Med Energy Analytics får du en visuell analys av all förbrukad energi och ett estimerat CO2-värde. Det ger dig en energieffektiv och transparent produktion, från start till färdig produkt. 

 

Nyfiken på hur det fungerar? Boka en demo med en av våra rådgivare för att få se hur Energy Analytics kan revolutionera er användning av energi.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo