HÅLLBARHET

Nå dina hållbarhetsmål med energieffektivisering

Hållbarhetsarbetet på moderna industrier är lika svårt som viktigt. I en värld av många olika projekt och initiativ hjälper vi ert företag att nå resultat som ni kan vara stolta över, som stärker ert varumärke och företagets hållbarhetsprofil. Och som givetvis kan rapporteras enligt existerande lagkrav.

Hållbarhet inom större tillverkningsindustri

Möjligheter och utmaningar

Hållbarhetsarbetet inom större tillverkningsindustri är ett viktigt arbete som ofta är en strategisk nödvändighet. Vi möter regelbundet hållbarhetsansvariga som arbetar med många initiativ och mål, men som kämpar med dessa i form av begränsat med tid och resurser. Vi brinner för att hjälpa våra kunder med detta viktiga arbete genom ett effektivt samarbete där vi tillsammans uppnår faktiska resultat som ni kan vara stolta över. 

Låt energi vara del av lösningen

Energi har en fördel i hållbarhetsarbetet att den berör alla delar av verksamheten. Även om den ofta är osynlig och inte prioriteras finns det en stor potential.

 

Tre konkreta fördelar med att involvera SenseNode i hållbarhetsarbetet.

01
Detaljerad mätning

Detaljerad mätning och energieffektiviseringar kan ha stor inverkan och mycket kan åstadkommas utan dyra investeringar

02
Faktiska resultat

Snabba resultat som inte påverkar kvalitet och prestanda

03
Enklare rapportering

En enklare och bättre rapportering för olika lagkrav

"Att arbeta aktivt med energi och SenseNode som samarbetspartner är en möjlighet att skilja sig från konkurrenter genom att göra skillnad här och nu, ofta utan dyra investeringar eller långdragna projekt. "

Maria Blomberg

Produktägare SenseNode

Enklare hållbarhetsrapportering

Kraven för rapportering ökar med bland annat CSRD och EKL. Låt tekniken göra jobbet och fokusera ditt arbete på faktiskt förändringsarbete.  

1
Automatiska rapporter

Med SenseNodes lösning kan du få automatiska rapporter som enkelt kan delas med relevanta nyckelpersoner.

2
Öppet API – skicka data till andra system

Skicka data automatiskt till relevanta system såsom hållbarhetsrapporteringssystem eller affärssystem.

3
CO₂ per enhet

Få inblick i utsläpp per producerad produkt genom att koppla samman din produktionsdata med din energidata.

Hur arbetar ni med energieffektivisering för att uppnå era hållbarhetsmål?

Prata gärna med oss hur vi kan underlätta i hållbarhetsarbetet med automatisk rapportering och resultat att vara stolt över.

Boka demo