ENKLARE OCH BÄTTRE RAPPORTERING

CSRD-direktivet

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företags hållbarhetsrapportering. Direktivet är en del av EU:s breda initiativ för att uppnå sina hållbarhetsmål. Genom ökad transparens gör CSRD det tydligare vilka företag som seriöst engagerar sig i hållbarhetsfrågor. 

 

Att kontinuerligt mäta och genomföra hållbarhetsinsatser ger inte bara en konkurrensfördel. Det förstärker även företagets synlighet i hållbarhetsrapporter, särskilt gällande Scope 3-utsläpp.

Vad är CSRD?

CSRD-direktivet är ett EU-initiativ som ställer högre krav på hållbarhetsrapportering för större företag. Syftet är att göra redovisningen av företagens hållbarhetsarbete mer standardiserat, transparent och detaljerat. Initialt berör detta stora företag med högre omsättning och många anställda, men med tiden kommer fler företag att inkluderas. 

Rapporteringen baseras på en så kallad dubbel väsentlighetsanalys. Analysen utvärderar både hur företaget påverkar och hur det påverkas av olika hållbarhetsaspekter. De tre övergripande rapporteringsområdena beskrivs nedan.  

Högre krav kommer ställas på datakvalitet och rapporteringsprocesser, vilket i sin tur ökar krav på tydliga aktivitetsplaner med mål, nyckeltal och åtgärder, från ledningsnivå ända ner till den operativa verksamheten.

Miljöpåverkan

Detta område täcker bland annat klimatpåverkan från faktorer som energianvändning och miljöeffekter i den lokala omgivningen.

Sociala frågor

Området omfattar företagets påverkan på sociala frågor, inklusive arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och samhällsengagemang.

Styrning

Hur företaget hanterar styrning och övervakning av hållbarhetsmål, inklusive etisk ledning och riskhantering kopplat till hållbarhetsfrågor.

SCOPE 3

Datan dina kunder efterfrågar

Som en del av miljörapporteringen enligt CSRD ska utsläpp relaterade till Scope 1, 2 och 3 redovisas. Scope 1 omfattar direkta utsläpp, exempelvis förbränning i produktionen. Scope 2 rör indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså användning av el, ånga, fjärrvärme och fjärrkyla. Slutligen omfattar Scope 3 både uppströms och nedströms utsläpp, vilka står för 65–95 procent av den totala klimatpåverkan hos de allra flesta företag. 

Utsläpp uppströms och nedströms

I Scope 3-data ska du redovisa vad din produkt släpper ut innan och efter den lämnat ditt företags händer. Det innefattar allt från råvara till utsläpp vid faktisk användning.

Data efterfrågad av dina kunder

Eftersom Scope 3 avser utsläpp utanför ditt företag kommer även dina kunder vilja ha data kring dina produkters utsläpp. Större företag och koncerner ställer generellt större krav på sina underleverantörer.

CO₂/enhet

Den mest användbara datan för dina kunder är att veta vilka utsläpp varje enskild produkt genererar. Med SenseNode kommer du att kunna leverera trovärdiga siffror för dina produkters utsläpp relaterade till deras energianvändning.

WEBINAR

Förstå CSRD-direktivet – Hur SenseNode kan hjälpa ditt företag

Missade du vårt live webinar? Inga problem, se webinariet i efterhand där vi på ett klart och pedagogiskt sätt går igenom CSRD-direktivet. Vårt mål är att göra informationen lättillgänglig och förståelig för alla, oavsett förkunskaper. 

 

Upptäck hur SenseNode kan stödja ditt företag i att uppfylla de nya kraven för hållbarhetsrapportering enligt CSRD. 

Spela videoklipp

“Genom noggrann systemering och mätning av verksamhetens energianvändning förenklas arbetet med rapportering av energidata kopplat till Scope 3.”

Maria Blomberg

Produktägare, SenseNode

CSRD-direktivet som konkurrensfördel

Genom att prioritera energifrågan med mätning och förbättringsarbete blir det tydligt att du som företag tar hållbarhet på allvar. Nedan är några exempel på hur SenseNode hjälper dig med rapporteringen.

Scope 3-data dina kunder vill ha

Genom detaljerad mätning och noggrann uppföljning kan du leverera exakta och djupgående siffror till dina kunder inom ramen för Scope 3. Vår lösning hjälper också till att synliggöra det ständiga förbättringsarbetet.

Rapportering med ett knapptryck

Med all energidata samlad på ett ställe blir det enkelt att överföra denna data till ditt redovisningsverktyg. Du väljer överföringsmetod - vi tillhandahåller tekniken, från tabellexport till API-integration.

Målsättning och resultat

Ett kontinuerlig arbete med energieffektivisering är ett konkret sätt att demonstrera faktisk förändring och att hållbarhetsarbetet är en del i den dagliga verksamheten.

Hur ser kraven kring Scope 3-data från dina kunder ut?

Prata med oss kring funderingar relaterat till energidata. Det kan vara allt ifrån hur ditt företag påverkas av CSRD, till hur du kan leverera Scope 3-data av hög kvalitet till dina kunder. 

Boka demo