Helhetslösning för energieffektivisering

Lösning

Med SenseNodes lösning får ni full koll på er energianvändning. Vi tillhandahåller teknik, vårt egenutvecklade analysverktyg Energy Analytics och expertis inom energi, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. 

Datainsamling ​

Vi integrerar mot existerande mätning eller installerar egna trådlösa mätare av hög kvalitet och låg felmarginal. ​

Energy Analytics

Datan visualiseras och analyseras i Energy Analytics där du enkelt får överblick över din energidata.

Advisory

Vårt program för partnerskap där ett samarbete med energi-ingenjör från SenseNode ingår som standard. ​

Energy Analytics

Användarvänligt Energy Management System (EMS) för överblick och kontroll på din energiavändning
Energy Analytics är ett användarvänligt Energy Management System utvecklat tillsammans med våra kunder för att möta industrins behov. Det erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter, är enkelt att använda och inkluderar varningar samt insikter för effektiv energihantering. 
Rapporter och instrumentpaneler

Med anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter får du kontroll och insikt i realtid, vilket underlättar snabba beslut och uppfyllande av lagkrav inom energihantering, inklusive CSRD och ISO 50 001.

Analys

Med SenseNodes analysverktyg får du ett kraftfullt och användarvänligt verktyg för att analysera energidata i realtid på detaljnivå, jämföra tidsseriedata för att identifiera cykliska variationer och upptäcka viktiga samband.

Övervakning

Vår alarmfunktion ger dig full kontroll över din energianvändning genom notifikationer i realtid. Agera omedelbart på avvikelser i förbrukningsmönstret, såsom vid hög baslast eller toppeffekt.

DATAINSAMLING

När kvalitet spelar roll

Genom att integrera Industrial Internet of Things (IIoT) och systemering mäter och hanterar våra lösningar energi effektivt, från spänning och ström till alla energibärare, och säkerställer integration med befintliga system utan att kompromissa med datakvaliteten.

Vi mäter effekt på riktigt

För att korrekt mäta elenergi måste både spänning och ström mätas, varvid effekten beräknas som effekt = spänning * ström. Våra mätare hanterar de varierande variablerna och reaktiva lasterna som ofta förekommer i stora industrier.

Alla energibärare räknas

Energi finns i många former och helhetsbilden är viktig. Vi tillhandahåller både hårdvara och mjukvara för att ge en heltäckande bild av din energianvändning. Vi kan visualisera och presentera samtliga energibärare i vår mjukvara oavsett om vi pratar el, gas, ånga, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten eller hetolja.

Integrera befintliga mätare

Finns det redan mätare eller datainsamling på plats så integrerar vi gärna dessa. Detta sker via standardprotokoll utan att datakvalitet går förlorad.

ADVISORY

Partnerskap från början till slut

Att ständigt förbättra energihantering går utöver mätning; det är bara det första steget. Därför erbjuder vi alla våra kunder ett advisoryprogram som inkluderar erfaren systemering, kontinuerlig energieffektivisering och djupgående utredningar.

Systemering

Tillsammans väljer vi mätpunkter i produktionen för maximal överblick.

Kontinuerliga förbättringar

Ni samarbetar med vår energiexpertis för att optimera era energieffektiviseringar genom vår kontinuerliga förbättringscykel.

Utredningar

Vi bistår med långsiktiga lösningar för energifrågor, från ventilationsutredningar till kontakt med maskinutrustningsleverantörer.

Hur jobbar ni med energifrågan idag?

Prata med mig om hur SenseNode kan hjälpa er med expertis, mätning och mjukvara. 

Boka demo