Underlätta hållbarhetsrapporteringen med energidatainsamling på detaljnivå  

25 juli 2023

I och med att det nya EU-direktivet CSRD omfattar hela verksamhetens värdekedja samt att det ska finnas strategier för hur processerna ser ut framåt, kommer det innebära insamling och analys av stora mängder data. Att göra det arbetet manuellt kommer bli mycket arbetskrävande och ineffektivt.

Processer och CSRD

Med hjälp av SenseNodes lösning kan mycket av ert arbete relaterat till verksamhetens energianvändning automatiseras och på så vis underlätta er insamling av data till hållbarhetsrapporteringen, samtidigt som ni energieffektiviserar verksamheten. Ni får full insyn i er totala energianvändning – insamling av data på detaljnivå, analys, förslag på åtgärder och rapportering. Att arbeta med energieffektivisering är ett långsiktigt arbete som kräver att det finns uppsatta mål och att hela verksamheten är engagerad.

 

Här har ni möjlighet att påverka er energianvändning och göra skillnad på riktigt i ert hållbarhetsarbete. Vad bygger upp era laster, vilket värde skapar de, vilken enhet drar mest energi, när kan underhåll planeras in med mera? Öka kunskapen och engagemanget om er energianvändning i hela verksamheten genom att enkelt visualisera er energidata från vårt analysverktyg Energy Analytics.

 

  1. Följ upp era mål och rapportera enkelt energianvändningen med förslag på åtgärder.
  2. Sammanställ data, hålla koll på utvalda energivärden och analysera hur olika energislag i realtid används i era anläggningar.
  3. Stöd till planering av produktion och underhåll.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo