Vi tillför kunskap inom energieffektivisering

Advisory

Saknar du kunskap inom energieffektivisering? Bra, det har vi.

 

Energieffektiviseringsarbetet beror ofta på två faktorer: struktur och kompetens. Struktur för arbetsflödet och ansvarsfördelningen samt kompetens för att prioritera åtgärder baserat på potential och insats. Genom Advisoryprogrammet får du tillgång till båda dessa faktorer.

 

Vi tillför en beprövad process och struktur för energieffektiviseringsarbetet. Du får även tillgång till erfarna och kompetenta civilingenjörer med erfarenhet av energieffektivisering i industrin.

Partnerskap från början till slut

Att kontinuerligt optimera energianvändningen handlar inte bara om mätning. Det är ett första steg som möjliggör det verkliga arbetet. Därför ingår advisoryprogrammet för alla våra kunder vilket innebär erfaren systemering, kontinuerligt energieffektiviseringsarbete och mer djupgående utredningar.  

Systemering

Tillsammans med relevant part från er sida går vi igenom produktionen och väljer mätpunkter så ni får ut maximalt av varje mätpunkt.

Kontinuerliga förbättringar

Ni arbetar nära vår energikompetens för att hitta bästa vägen framåt för energieffektiviseringar. Detta sker via vår kontinuerliga förbättringscykel som beskrivs nedan.

Utredningar

Vi hjälper till med långsiktiga frågeställningar kring energifrågan. Detta arbetet kan variera från en ventilationsutredning till att kontakta leverantörer av maskinutrustning.

ADVISORYPROGRAMMET

Målbaserat förbättringsarbete

Genom arbetet med några av de största industrierna i Norden har vi byggt upp en process för ett lyckat energieffektiviseringsarbete. Programmet består av tre hörnstenar med utgångspunkt i målet. 

01
Analys

Er data analyseras kontinuerligt, särskilt med utgångspunkt i de pågående förbättringsåtgärderna.

02
Möte

Möte sker vanligtvis månadsvis där ni utifrån insikter från analysarbetet kommer fram till konkreta action points.

03
Genomförande

Genomförande av action points. Kan innebära allt ifrån införande av nya rutiner till att undersöka om en viss maskin verkligen behöver vara påslagen utanför produktionstid.

Möt personerna

Magnus Holfelt

Med över 30 års erfarenhet av arbete med energieffektivisering inom industri och fastighet, utredningar och projektledning i samband med verksamhetsförändringar inom energi- och industrisektorerna, är vår energi-ingenjör Magnus en riktig tungviktare med djup och bred kunskap inom sin profession.   

Tidigare har Magnus bland annat jobbat 10 år som projektledare på AFRY (ÅF), 5 år som teknisk chef på HK Scan i Kristianstad och ett par år som energi-ingenjör på Dalkia.  

Bernt Alpenhoff och Anders Halme

Bernt och Anders är leveransansvariga för våra kundprojekt och håller även koll på supportärenden. Båda har lång erfarenhet som el-ingenjörer och har arbetat inom olika tekniska områden. Bernt har jobbat med allt från kretskortsdesign till ledarskap inom underhållsorganisationer, och har en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som kännetecknar vår bransch.  

WORKSHOP

Boosta ditt energieffektiviserings-arbete med en workshop

En workshop kan vara ett sätt att samlas i energifrågan och låta frågor som annars inte får ta plats diskuteras och lyftas. Workshopen inleds med en rundvandring i verksamheten som ofta ger upphov till frågor som annars inte hade uppkommit. Därefter finns plats för 3-4 moduler som du själv väljer i vårt utbud av rapportmoduler. Workshopen är, till skillnad från Advisoryprogrammet, en tilläggstjänst.

Vanliga frågor

Ingår advisory eller är det en tilläggstjänst?

Det ingår alltid som standard.

Hur många timmar per månad ingår i advisory?

Som standard 3 timmar/månad där vår energiingenjör fördelar tiden på analysarbete (ca 1 timme), månadsmöte online med kund (ca 1 timme) samt dokumentation och sammanställning (ca 1 timme).

Kan en energiingenjör komma på besök i vår fabrik?

Absolut, den bästa formen för detta är att ni bokar in en workshop (halv- eller heldag). Se ovan under rubriken workshop.

Hur löser ni frågan kring energikompetens och kontinuerlig uppföljning idag?

Prata med mig om hur ni mäter, skapar process och kan arbeta med kontinuerliga förbättringar.

Boka demo