Koppla syfte till teknologi

11 april 2024

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Tänk om tekniken faktiskt kan göra en relativt stor del av jobbet utan att du behöver förändra ditt arbetsflöde? Hur skulle det kännas? 

Information 

Låt oss ta energianvändning i en tillverkande industri som exempel. Varken personalen, kunderna eller aktieägarna vill betala för en massa energi som inte gör något värdeskapande jobb i verksamheten. Eftersom energi är osynligt så kan ingen i hela organisationen maximera nyttan av företagets inköpta energi och därmed undvika energislöseri utan undermätning med instrument. De flesta individer i organisationen har inte ett sådant instrument. Och, om de hade, skulle de verkligen springa runt och leta energislöseri hela dagarna? Knappast! Alla är ju där för att producera maximalt med säljbara produkter. 

 

Sannolikheten att verksamheten skulle bli energismart utan detaljerad information om sin energianvändning är nära noll. Låt därför IIOT-teknologin samla, strukturera och behandla informationen i realtid samt göra den tillgänglig vid fingertopparna i hela organisationen genom t.ex. publika instrumentpaneler. Lite förenklat kan vi då säga att vi har förutsättningen på plats.

Nudging 

Låt oss stanna kvar i exemplet ovan. Vi märker att mellan 5-15 % av energieffektiviseringspotentialen kopplar till individernas beteende i en organisation. Därför är det kollektiva beteendet ofta ett av de första delmålen i energieffektiviseringsarbetet. Nu ska vi göra det möjligt att uppnå önskvärda beteenden hos hundratals anställda i verksamheten. Det behöver göras med kommunikation om vad som förväntas och tydliga målsättningar, men det som inte mäts kommer inte bli gjort.  De som når bäst resultat jobbar mycket med nudging genom instrumentpaneler, QR-koder, notifikationer, larm och inkluderar energi i mötet inför varje skift.  Där har vi några exempel på nudging som gör att målet och informationen alltid är tillgängligt likt en hastighetsmätare på en bil. 

Gör vi det vi kom överens om? 

Som ledare behöver vi också kunna se att arbetet ger önskat utfall och kunna kvantifiera värdet av effektiviseringsarbetet. De som lyckas bäst har automatiserade rapporter som fylls med relevant information timme för timme så man enkelt kan gå tillbaka i tiden och följa utvecklingen av det kollektiva beteendets riktning.  

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo