Fördelar med fjärravläsning

24 augusti 2022

Fjärravläsning innebär att du kan läsa av mätare eller se status för olika maskiner, utan att rent fysiskt befinna dig i fastigheten eller på anläggningen.

Fjärravläsning innebär att du kan läsa av mätare eller se status för olika maskiner, utan att rent fysiskt befinna dig i fastigheten eller på anläggningen. För att kunna fjärravläsa behöver mätare vara uppkopplade till ett system. En digitaliserad verksamhet eller industri kan fjärravläsa mycket data via molntjänster, vilket på många sätt förändrat sättet man arbetar på idag.

Fjärravläsning är det nya sättet att arbeta på. Det finns oräkneliga fördelar med att säkra upp mätningar från sina anläggningar och skicka data till en molntjänst. Det betyder att fler personer och avdelningar inom verksamheten kan få tillgång till viktig data. Dessutom kan man sammanföra data från en anläggning med data från flera anläggningar och på så sätt skapa en samlad bild av en hel fabrik.

Fjärravläsning av mätare

För den som vill digitalisera en industriell verksamhet, börjar det med att mätare behöver kopplas upp och skicka data till molnet. När väl mätningen är på plats öppnas det upp många fina möjligheter att processa och analysera den data man nu har tillgång till. Dessutom har man en direktövervakning av sin anläggning som man kan sköta utan geografiska begränsningar. Läs mer om tillståndsövervakning.

 

Det finns många fördelar med fjärravläsning. Den främsta är den ökade kontrollen det innebär, att vart man än befinner sig, ha tillgång till mätdata. Det blir dessutom många gånger tidsbesparande och mer ekonomiskt, att via datorn kunna läsa av mätare, istället för att rent fysiskt behöva besöka platsen där mätaren sitter installerad.

SenseNode erbjuder fjärravläsning

SenseNode erbjuder en kompetent helhetslösning med fjärravläsning. Lösningen gör det möjligt att digitalisera fabriker och anläggningar. Genom att se till att rätt mätare är uppkopplade på rätt sätt, sammanförs all data i SenseNodes plattform. Allt är helt molnbaserat och uppbyggt på moduler. Det går dessutom utmärkt att bygga integrationer till andras system, som kan bearbeta den data man har ytterligare.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo