Vad är skillnaden mellan ett styrsystem och ett Energy Management System?

13 september 2023

Det enkla svaret är att ett styrsystem och Energy Management System (EMS) har olika syften och fokusområden, även om de delvis kan överlappa varandra.

Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Full koll över energianvändningen med ett EMS

Ett EMS fokuserar främst på att ge full koll över energianvändningen i produktionen snarare än på själva styrningen av produktionsprocessen. Med ett EMS, såsom Energy Analytics, finns flera funktioner för att underlätta bland annat rapportering och instrumentpaneler som lättare visualiserar verksamhetens energianvändning som i sin tur ger kontroll över produktionen.

 

Styrsystem har hårda krav på säkerhet och drift för både hård- och mjukvara. Mjukvaran i ett styrsystem är ofta begränsad till ett fåtal användare och uppdateras sällan. Samma krav ställs inte på ett EMS, vilket gör det mer flexibelt, anpassningsbart och påverkar inte styrningen av produktionen. Det innebär att ansvariga i verksamheten har fortsatt full kontroll på energianvändningen och kan fortsätta sitt optimeringsarbete utan att äventyra produktionens säkerhet.

Summering

Sammanfattningsvis är ett EMS inte en ersättning för ett styrsystem, utan ett komplement. Ett styrsystem ger kontroll över produktionen medan ett EMS ger kontroll över energianvändningen på detaljnivå.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo