Nästa generations Energy Management System

Energy Analytics

Energy Analytics är ett användarvänligt och molnbaserat Energy Management System utvecklat i nära samarbete med våra kunder för att möta industrins behov. Det erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter, är enkelt att använda och inkluderar alarm samt insikter för effektiv energihantering 

Användarvänligt och kraftfullt

Engagera och dela​​

Med obegränsat antal användare och extern delning, blir det möjligt för hela organisationen att vara involverad i verksamhetens transformation.

Övervakning i realtid​​

Mät och analysera hela verksamhetens energianvändning minut för minut.

Anpassningsbart

Skräddarsy rapporter och instrumentpaneler efter era specifika behov och omvandla komplexa data till användbara insikter.

Energy Analytics i korthet

Instrumentpaneler

Skapa koll på vad som händer i din verksamhet just nu oavsett om det handlar om solcellsproduktion, fjärrvärme eller att veta vilka maskiner som är igång i en viss linje.

Få realtidsinsikter med anpassningsbara instrumentpaneler som övervakar ett brett spektrum av mätvärden från energianvändning till temperatur och gasvolym. Instrumentpanelerna gör det möjligt för er att fatta snabba, informerade beslut och säkerställer att ni lyckas vidmakthålla energismarta rutiner och beteenden över tid. 

Analys

Analysera enkelt energidata i realtid på detaljnivå med SenseNodes analysverktyg. Gå från att se långsiktiga trender på all din mätning till minutdetaljer på individuella sensorer i samma vy. Jämför energianvändningen före/efter åtgärd, mellan olika maskiner, linjer och tidsintervaller.  

Rapporter

Stärk din energihantering med rapportverktyget där du kan följa energi- och klimatpåverkan över tid. Få viktiga insikter för strategiska beslut genom våra rapporteringsverktyg.   

I vår rapportvy är det enkelt att skapa mallar för CSRD, energikartläggning (EKL) och ISO 50 001 (energiledningssystem). Det går också att skapa rapporter för exempelvis interndebitering och kostnadsfördelning. 

Upptäck mer

API

Öppet och lättintegrerat API för att få tillgång till all nödvändig energidata inom verksamheten.

Obegränsat antal användare

Dela, bjud in och engagera fler medarbetare på olika nivåer i verksamheten.

Korrelationer ​

Jämför olika sensorer och energimätningar med effektiv korrelationsanalys.

Geografiskt oberoende

Enkel hantering och översikt över flera produktionsanläggningar (multi-site) oavsett geografisk placering. Konfigurera åtkomsträttigheter per användare.

Produktionsdata

Med denna funktion går det att kombinera produktionsdata med energidata, vilket förbättrar precisionen i nyckeltal som “energi per producerad enhet”. Importera din produktionsdata och möjliggör analys av hur energianvändningen varierar med produktionsvolymen och identifiera när energianvändningen inte motsvarar produktionsnivåerna.

Larm

Få notiser om avvikelser i energianvändningen så att ni tidigt kan agera på bristande rutiner eller annalkande fel vilket i sin tur kan förhindra kostsamma driftstopp eller andra problem som kan påverka era produkters kvalitet negativt.

Hur visualiserar och analyserar ni er energi idag?

Boka samtal för att se demo av Energy Analytics och förstå nyttan av ett användarvänligt EMS.

Boka demo