Kategori: Okategoriserad

Energitips från vår energiexpert Magnus Holfelt del 2

Det finns många exempel på industrier som har en onödigt hög energianvändning under tider som verksamheten står stilla, på semestrar, helger och långhelger. Att säkra lägsta möjliga baslast utanför produktionstid är därför en konkret aktivitet som alla industrier bör arbeta med.

Read More

Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

SenseNodes lösning underlättar genomförande av en energikartläggning enligt lagkraven. Kontinuerlig mätning skapar möjligheten till enkel och kostnadseffektiv energikartläggning samt bättre förutsättningar och pression vid beräkningar av åtgärdsförslag.

Read More

Vad är skillnaden mellan ett styrsystem och ett Energy Management System?

Det enkla svaret är att ett styrsystem och Energy Management System (EMS) har olika syften och fokusområden, även om de delvis kan överlappa varandra. Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Read More

Almi Invest GreenTech investerar i SenseNode som effektiviserar industrins energianvändning

Almi Invest GreenTech investerar sju miljoner kronor i SenseNode, som utvecklat en helhetslösning för energieffektivisering inom industrin. Den avancerade hård- och mjukvaran bidrar till betydande besparingar inom alla typer av industrier. I emissionen på 25 miljoner kronor deltar även Latour Future Solutions. Kapitalet ska användas till fortsatt expansion för att möta det stora kundintresset.

Read More

Fördelar med fjärravläsning

Fjärravläsning innebär att du kan läsa av mätare eller se status för olika maskiner, utan att rent fysiskt befinna dig i fastigheten eller på anläggningen.

Read More

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft fungerar genom att man utvinner energi ur strömmande vatten. Vatten som strömmar genom en turbin driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet.

Read More

Boka demo