Smart industri (iiot) – framtidens strategi för smarta fabriker

24 augusti 2022

Smart industri är ett begrepp som sammanfattar den långsiktiga strategi som gäller för svensk industri. Från början är det regeringen som varit med och tagit fram den här strategin.

Smart industri är ett begrepp som sammanfattar den långsiktiga strategi som gäller för svensk industri. Från början är det regeringen som varit med och tagit fram den här strategin. Men allt eftersom utvecklingen gått framåt, är det nu industrin själv som är drivande i detta. Den smarta fabriken växer fram!

 

Smart industri handlar i grund och botten om förnyelse och omställning av produktion. Syftet är att bli mer konkurrenskraftig samt att leva upp till de allt strängare krav på utsläpp och miljö som ställs som en följd av den allt mer intensifierade klimatdebatten. 

 

Industrin har också insett möjligheterna med att modernisera sina processer och nyttja alla de digitala möjligheter som finns tillgängliga. En mer effektiv produktion gynnar inte bara miljön, det skapar också en ökad lönsamhet och större konkurrenskraft på marknaden.

Smart industri och smarta fabriker består av 4 fokusområden

När regeringen lanserade strategin för Smart industri, pekade man på 4 olika fokusområden.

  1. Industri 4.0 – Handlar om att svensk industri ska leda utvecklingen av digitaliseringen av industrin. 
  2. Hållbar produktion – Genom att ta hänsyn till miljö och arbeta för ökad resurseffektivitet kan produktionen inom svensk industri bli mer hållbar. 
  3. Kunskapslyftet – Det svenska kompetensförsörjningssystemet ska möta den moderna industrins långsiktiga behov av kompetens.
  4. Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande inom forskning och utveckling inom producerande industri.

En smart fabrik är en fabrik som arbetar enligt den här strategin. Genom att ta tillvara på alla de möjligheter som finns inom IIOT, Industrial Internet of Things, har många svenska fabriker redan hoppat på tåget.

IIOT – Vad är det?

Många känner säker till begreppet IOT, Internet of Things. Det handlar alltså om digitaliseringen av vårt samhälle. När du via appen på din mobil aktiverar larmet i ditt hus, då använder du dig av IOT. 

 

IIOT är ingenting annat än industrins motsvarighet. Industrial Internet of Things innebär digitaliseringen av industrin. En smart fabrik kan idag ha alla sina mätare uppkopplade till molntjänster och på så sätt få helt andra möjligheter att göra mätningar, se rapporter och analysera data än tidigare. 

 

SenseNode erbjuder en plattform för industrin med energiövervakning och ögonblicksbilder, där ni kan följa trender och se data på detaljnivå. Lösningen kräver ingen avancerad installation utan varje mätare i processen är uppkopplad och skickar data till molnet. Lösningen är modulbaserad och kan enkelt skalas upp vid behov. 

 

IIOT håller på att revolutionera svensk industri och antalet smarta fabriker växer hela tiden. Information blir mer lättillgänglig med dessa lösningar och personer som behandlar data behöver inte längre rent fysiskt befinna sig på fabriken.

Så bygger man en smart fabrik

Tanken om en smart fabrik bygger som sagt på flera olika fokusområden. Den största risken för för svensk industri på lång sikt handlar om hur miljöregleringarna kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden. Politiken jobbar hela tiden för att strama åt dessa regler för att lyckas med de högt satta miljömål som EU och FN tagit fram. 

 

Minskade utsläpp innebär inte bara en minskad miljöpåverkan. Om man genomför förändringar på rätt sätt, kan man få bra effekter på produktionseffektiviteten också. Man kan alltså möta de tuffare kraven på utsläpp samtidigt som man få en mer effektiv produktion, med minskade kostnader som följd. 

 

För att uppnå detta behöver man först och främst synliggöra hela sin produktionsprocess, genom att digitalisera så mycket data som möjligt. Istället för att rent fysiskt läsa av mätare ute i fabriken, eller via en datorskärm i kontrollrummet, ska man nu via sin egen dator ha tillgång till relevant data. 

 

Den data som SenseNode hanterar kan också delas till tredje part, genom integrationer. Det innebär att möjligheterna med IIOT i princip blir obegränsade.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo