Energitips från vår energiexpert Magnus Holfelt

5 maj 2024

Mätning på detaljnivå, Upptäck onödig energianvändning och maximera produktiviteten

#1 Mätning på detaljnivå Upptäck onödig energianvändning och maximera produktiviteten

Många företag står inför utmaningen att ha full insikt och kontroll över sin produktion och energianvändning. Att inte kunna övervaka och mäta på detaljnivå kan leda till ökade kostnader och förlorade intäkter.

 

Genom noggrann mätning och övervakning av energianvändningen på olika nivåer kan företag implementera åtgärder för att minska sin energianvändning och samtidigt spara pengar. En annan viktig aspekt till detaljerad mätning av energianvändningen, är att den kan vara avgörande för att följa och uppfylla hållbarhetsmål. Många företag strävar efter att minska sin miljöpåverkan och följer energianvändningen noggrant som en del av deras hållbarhetsstrategi.

 

Med SenseNodes lösning kan företag upptäcka ineffektiva processer och utrustning som till exempel inte stängs av när de inte utför något arbete.

 

”Det är avgörande att ha tillgång till detaljerade mätningar för att kunna optimera produktionsprocessen och minimera onödiga kostnader. Våra mätare, i kombination med vårt egenutvecklade analysverktyg Energy Analytics, hjälper företag att effektivt identifiera och åtgärda dessa problemområden”, säger Magnus Holfelt, Senior energiexpert på SenseNode.

Att mäta är att veta

SenseNodes mätare samlar in högkvalitativa energidata med minimal felmarginal. Genom att använda avancerad teknik ger de pålitliga och exakta resultat som hjälper företag att fatta välgrundade beslut och optimera sina produktionsprocesser.

 

Företag som redan har installerat SenseNodes lösning har sett markant minskning av energikostnader och förbättringar i produktkvalitet och produktivitet. Genom att övervaka energianvändning i produktionen på detaljnivå kan de snabbt identifiera ineffektiva områden och vidta åtgärder för att optimera produktionen och öka effektiviteten.

 

Sammanfattningsvis, genom att mäta på detaljnivå och agera på insikterna kan företag göra betydande skillnader när det gäller kostnadsbesparingar, effektivitet och hållbarhet.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo