Latour investerar i SenseNode AB

2 april 2024

Investment AB Latour (publ) har, via sitt dotterbolag Latour Future Solutions AB, tecknat avtal om att investera i SenseNode AB (”SenseNode”).

SenseNode har utvecklat en komplett IoT-lösning med tillhörande SaaS-plattform för energieffektivisering inom alla typer av industrier. Bolaget erbjuder energiövervakning, energikartläggning, effektoptimering och energieffektivisering, med tillhörande automatiska rapporter och larmfunktioner. Verksamheten grundades 2013 och har huvudkontor i Lund med 8 anställda.

 

”SenseNodes lösningar ligger inom ett av våra investeringsområden – hållbara energisystem, där den absolut grönaste elen är den som aldrig används”, säger Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions AB.

 

”Vårt innovativa system har gjort oss till stark partner för energieffektivisering inom svensk industri – vi bidrar både med en komplett lösning och expertkunskap inom området”, säger Erik Andersson, VD i SenseNode AB.

 

”Med Latour som långsiktig partner får vi möjlighet att växa snabbare och nå ut till nya marknadssegment inom industrin. Det känns inspirerande att tillsammans bidra till en effektivare energianvändning i samhället”, fortsätter Mats Svensson, Ordförande i SenseNode AB.

 

Investeringen sker genom en riktad nyemission i SenseNode AB där Latour Future Solutions AB tillträder som minoritetsägare till 10,9 procent av bolaget.

 

Göteborg, 24 oktober 2022

 

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

 

Läs pressmeddelandet på Latours hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Mattisson, VD, Latour Future Solutions AB, +46 705 80 06 57

 

Fredrika Ekman, Investment Director, Investment AB Latour, +46 72 584 93 43

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo