Almi Invest GreenTech investerar i SenseNode som effektiviserar industrins energianvändning

24 oktober 2022

Almi Invest GreenTech investerar sju miljoner kronor i SenseNode, som utvecklat en helhetslösning för energieffektivisering inom industrin. Den avancerade hård- och mjukvaran bidrar till betydande besparingar inom alla typer av industrier. I emissionen på 25 miljoner kronor deltar även Latour Future Solutions. Kapitalet ska användas till fortsatt expansion för att möta det stora kundintresset.

Ökat fokus på klimat och miljö i kombination med ständigt ökande energipriser gör att industriföretag har starkare incitament än någonsin att energieffektivisera.

SenseNode har utvecklat en digital lösning för energiövervakning och -effektivisering främst riktat mot tillverkande industri. Med hjälp av avancerad analys kan den identifiera konkreta förbättringar samtidigt som den ger löpande uppföljning med automatiska rapporter och larmfunktioner. Tjänsten föreslår också direkta åtgärder som sparar både CO2 och pengar.

En investering i framtidens energihantering

SenseNode har utvecklat en digital lösning för energiövervakning och -effektivisering främst riktat mot tillverkande industri. Med hjälp av avancerad analys kan den identifiera konkreta förbättringar samtidigt som den ger löpande uppföljning med automatiska rapporter och larmfunktioner. Tjänsten föreslår också direkta åtgärder som sparar både CO2 och pengar.

 

Tjänsten är enkel att komma i gång med och ger konkreta resultat direkt. Den kan till exempel identifiera avvikelser i energiförbrukningen, vilket ofta leder till 5-15 procents energibesparing genom förhållandevis enkla åtgärder. Tekniken består av en komplett IoT-, sensor- och kommunikationslösning med tillhörande mjukvaruplattform, som är kompatibel med praktiskt taget alla industriella applikationer hos kunderna, vilket ger kort startsträcka.

 

– Rådande makrotrender med ökat fokus på klimat och miljö samt höga och volatila energipriser gynnar SenseNode, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest GreenTech. Den tillverkande industrin har stort intresse av förbättringar som både bidrar till energieffektivisering och ger ökad lönsamhet – precis det som SenseNode erbjuder.

SenseNode har huvudkontor i Lund och hittills åtta anställda men ska nu bli fler.

 

– Vårt innovativa system har gjort oss till en stark partner för energieffektivisering inom industrin – vi bidrar både med en komplett lösning och expertkunskap som blir skalbar, säger Erik O. Andersson, VD SenseNode. Med fler och fler nöjda kunder växer intresset och tack vare denna investering kan vi nu växla upp och möta det stora kundintresset.

 

En internationell expansion finns i korten även om den svenska marknaden fortsatt är högsta prioritet.

 

– SenseNodes lösningar ligger inom ett av våra investeringsområden – hållbara energisystem, där den absolut grönaste elen är den som aldrig används, säger Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions AB.

 

Läs pressmeddelandet på Almi Invest GreenTech hemsida.

För ytterligare information kontakta

Jörgen Bodin, Investment Manager Almi Invest GreenTech, 0722-05 26 79

Erik Andersson, VD SenseNode, 0708-30 95 68

Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions, 0705-80 06 57

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo