Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

25 april 2024

SenseNodes lösning underlättar genomförande av en energikartläggning enligt lagkraven. Kontinuerlig mätning skapar möjligheten till enkel och kostnadseffektiv energikartläggning samt bättre förutsättningar och pression vid beräkningar av åtgärdsförslag.

Ändrade krav på energikartläggning och energiledningssystem för företag

SenseNodes lösning underlättar genomförande av en energikartläggning enligt lagkraven. Kontinuerlig mätning skapar möjligheten till enkel och kostnadseffektiv energikartläggning samt bättre förutsättningar och pression vid beräkningar av åtgärdsförslag.

De verksamheter med en energianvändning över 23,6 GWh per år kommer behöva arbeta kontinuerligt med energieffektivisering där relevant energidata kommer att behöva presenteras. SenseNode erbjuder en kostnadseffektiv lösning som bidrar till lönsam hållbarhet, särskilt för större verksamheter med flera anläggningar på olika geografiska platser. 

 

Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring energikartläggning eller energieffektivisering i er verksamhet.

 

Källa: Energimyndigheten

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo