Kategori: Energieffektivisering

Energitips från vår energiexpert Magnus Holfelt del 2

Det finns många exempel på industrier som har en onödigt hög energianvändning under tider som verksamheten står stilla, på semestrar, helger och långhelger. Att säkra lägsta möjliga baslast utanför produktionstid är därför en konkret aktivitet som alla industrier bör arbeta med.

Read More

Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

SenseNodes lösning underlättar genomförande av en energikartläggning enligt lagkraven. Kontinuerlig mätning skapar möjligheten till enkel och kostnadseffektiv energikartläggning samt bättre förutsättningar och pression vid beräkningar av åtgärdsförslag.

Read More

Vad är basförbrukning?

Vad är basförbrukning? När man pratar om förbrukning av energi så brukar man dela upp den totala förbrukningen i två delar. Dels pratar man om basförbrukning och dels pratar man om dynamisk förbrukning.

Read More

Produktkalkyl

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten.

Read More

Koppla syfte till teknologi

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Read More

Utnyttjas tiden inför nästa tillväxtfas optimalt? 

Det pratas om att ekonomin eventuellt kan börja lätta upp andra halvåret 2024. Alla ser fram emot att produktionen ska börja snurra på igen efter 2023 års osäkerhet och inbromsning. Även om inköpschefsindex för industrin pendlar upp och ner på månadsbasis så är trenden positiv sedan några månader tillbaka vilket kan tyda på att botten börjar vara nådd. Sverige och USA har de mest positiva inköpscheferna om man bortser från Kina som ligger i tillväxt enligt Silf och Swedbanks Inköpschefsindex avseende december 2023. 

Read More

Arbeta proaktivt och förenkla hållbarhetsrapporteringen i enlighet med nya CSRD-direktivet

Från och med budgetår 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft och medför nya krav på företags hållbarhetsrapportering samt att det kommer vara en del av förvaltningsberättelsen. Direktivet kommer inte enbart ställa krav på att man ska rapportera utan även hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete, dvs. inte bara rapportera indikatorer och data utan även strategier, mål och processer.

Read More

Boka demo