Skapa förutsättningar för verksamheten att leverera hållbara strategier enligt nya CSRD-direktivet

28 juli 2023

Företags energianvändning utgör en viktig del av de nya kraven som ställs på hållbarhetsrapportering enligt det nya EU-direktivet CSRD som träder i kraft från och med budgetår 2024. Det är här SenseNode kan hjälpa er i ert arbete att underlätta och skapa rätt förutsättningar för framtida strategier och besparingar.

Strategi och mål med CSRD direktivet

För att kunna skapa processer, förändra och påverka energianvändningen på långsikt och med det även energikostnaderna, krävs det datainsamling på detaljnivå. Detta för att sedan kunna synliggöra, sätta upp mål, vidta åtgärder och arbeta med den i hela verksamheten. För att uppnå detta räcker inte den information ni erhåller från energibolagen, eftersom den endast är en sammanslagen information per huvudanslutning, det vill säga ni kan inte se var i processen eller vilken enhet som förbrukar stor mängd energi och som ni då inte kan påverka.

 

Med SenseNodes lösning får ni snabbt och enkelt full insikt i er totala energianvändning – insamling av data på detaljnivå, analys och rapportering, och på så vis får ni bättre beslutsunderlag och möjliggör för hållbara strategier för framtiden. SenseNode hjälper hela er verksamhet med planen och processen framåt för att successivt bli mer resurseffektiv kopplat till energianvändning. Vår lösning når alla delar av verksamheten på alla nivåer och vi tillför energikompetens för att komplettera er befintliga kompetens för att optimera verksamhetens energiprestanda.

 

– Skapa hållbara och långsiktiga mål och strategier med hjälp av energidata på detaljnivå.

-Kostnadseffektiv lösning för hela verksamheten, oavsett antal anläggningar och plats i världen

-Kontroll på verksamhetens energianvändning med förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen, spara pengar och miljön.

Läs mer hur SenseNode kan bidra till att förenkla och underlätta hållbarhetsrapporteringen inom er verksamhet enligt nya CSRD-direktivet.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo