Arbeta proaktivt och förenkla hållbarhetsrapporteringen i enlighet med nya CSRD-direktivet

2 juli 2023

Från och med budgetår 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft och medför nya krav på företags hållbarhetsrapportering samt att det kommer vara en del av förvaltningsberättelsen. Direktivet kommer inte enbart ställa krav på att man ska rapportera utan även hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete, dvs. inte bara rapportera indikatorer och data utan även strategier, mål och processer.

Nya krav med CSRD direktivet

Det kommer ställas högre krav på datakvalitén och rapporteringsprocesser, vilket i sin tur innebär att det kommer krävas tydliga aktivitetsplaner med mål, nyckeltal och åtgärder, från ledningsnivå ända ner till den operativa verksamheten.

 

Med SenseNodes lösning kan ni arbeta proaktivt med era mål kopplat till er energianvändning. Med insamling av energidata på detaljnivå som dessutom är spårbar kan ni visualisera energianvändningen, få en överblick över er totala miljöpåverkan i hela verksamheten, agera på avvikelser, förbättra processerna och kontinuerligt följer upp på era mål. Med vår plattform Energy Analytics kan ni enkelt exportera den data ni behöver för att redovisa enligt CSRD-direktivet i önskat format till ert överordnade hållbarhetssystem.

 

– Följ upp era mål och rapportera energianvändningen med förslag på åtgärder.

-Kontroll över den totala miljöpåverkan, mäter er CO2 påverkan per producerad enhet.

-Koppla upp flera anläggningar oberoende av plats, för att få fram organisationens globala energianvändning.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo