Extrem kyla och höga elpriser – hur ska företag tänka då?

2 januari 2024

Vintern har svept in över hela landet med extrem kyla, vilket resulterar i ökad elanvändning för att värma upp bland annat hus och lokaler. I dessa kalla tider är varje megawatt avgörande, och prissättningen blir känslig för tillgång och efterfrågan. Den kommande vintern och vårens prisutveckling är starkt beroende av vädret, och långtidsprognosen pekar för närvarande på en kall januari, där vindarna även förväntas vara svagare än normalt.

Höjda elpriser, för de med rörliga priser, innebär en betydande ökning av energikostnaderna för företag. Denna utveckling kan ha påtagliga konsekvenser för företagens resultat och ekonomi och kan tvinga vissa industrier att tillfälligt stänga ner sin produktion. För att företag inte ska bli sårbara på grund av de skiftande rörliga elpriserna och osäkra väderförhållandena ser vi en möjlighet för företagen att tänka nytt, anpassa sig och investera i långsiktiga hållbara lösningar.

Optimera energiprestandan med innovativ lösning

Vi på SenseNode förstår de pågående utmaningarna och är behjälpliga i företags transformation och optimering av energianvändning. Med vår expertis och innovativa tillvägagångssätt erbjuder vi en lösning för att hantera de höga elpriserna på ett effektivt sätt men även för att arbeta långsiktigt med energianvändningen.

1
Optimera energiprestandan

Vi hjälper företag att optimera sin energianvändning genom att identifiera och implementera förbättringsåtgärder.

2
SenseNode Energy Analytics

Med vår innovativa och användarvänliga plattform för energihantering - SenseNode Energy Analytics - kan företag få detaljerad insikt i sin energianvändning. Detta möjliggör inte bara kostnadsbesparingar utan främjar även en mer hållbar energianvändning.

3
Energieffektivisering och smarta lösningar

En kombination av energieffektivisering och smarta lösningar utgör nyckeln till att hantera dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt.

4
Energirådgivning

Våra dedikerade energiexperter arbetar kontinuerligt för att stödja våra kunder och optimera deras energianvändning.

I tider som dessa blir effektiv energihantering avgörande för att säkra företagens hållbarhet och ekonomiska välbefinnande. Vi hjälper er genom dessa utmanande tider och skapar en energieffektiv och ekonomiskt hållbar framtid.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo