Utnyttjas tiden inför nästa tillväxtfas optimalt? 

26 mars 2024

Det pratas om att ekonomin eventuellt kan börja lätta upp andra halvåret 2024. Alla ser fram emot att produktionen ska börja snurra på igen efter 2023 års osäkerhet och inbromsning. Även om inköpschefsindex för industrin pendlar upp och ner på månadsbasis så är trenden positiv sedan några månader tillbaka vilket kan tyda på att botten börjar vara nådd. Sverige och USA har de mest positiva inköpscheferna om man bortser från Kina som ligger i tillväxt enligt Silf och Swedbanks Inköpschefsindex avseende december 2023. 

Om vi tror på att trendkurvan fortsätter mot tillväxt och att orderböckerna ska börja fyllas på inom det närmaste halvåret så blir det kritiskt att industrin behåller nyckelkompetens i företagen så man slipper börja med rekryteringar när det är dags att öka produktionen. Då konjunkturen inte tillåter prishöjningar och man vill behålla personal i tider med låg produktion så blir det logiskt att fokusera på kostnadsbesparingar. I alla fall så länge man inte ser en ljusning i sikte. Men hur gör man när man ser ljuset i tunneln? 

Har din organisation framtidstro 2024? 

Ta vara på tiden fram till orderböckerna fylls på och produktionen ska öka igen. Gå igenom produktionens operations excellence inför kommande tillväxtfas för att kunna maximera produktionen utan att onödiga kostnader kopplat till onödig energianvändning och CO2-avtryck följer med.  

 

Behandla energi som en råvara. Köp inte mer än du behöver, minimera överflödet och undvik att belasta distributionsnätet mer än du behöver. Det är trots allt enklare att spara en krona på sista raden än att sälja motsvarande en krona på sista raden. Är det dessutom en effektivisering som gör att man ökar sin produktivitet över tid så blir kostnaden per producerad enhet en ren vinstaffär. 

 

Med det sagt, utnyttja tiden till nästa tillväxtfas så du kan maximera produktionen utan att öka energibehovet, belasta effektkapaciteten mer än du behöver och dessutom hålla nere CO2-påverkan av energiproduktion och distribution.

Om SenseNode 

Våra kunder är stora företag inom tillverkningsindustrin som ställer höga krav på kvalitet, datanoggrannhet och rapportering. De arbetar målinriktat med hållbarhet och energieffektivisering, utan att tappa fokus på kärnaffären för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Det är företag som vanligtvis har hög maskinkapacitet, använder mycket energi (ofta över 5 GWh/anläggning), har miljarder SEK i intäkter och ett nätverk av flera anläggningar. 

 

SenseNodes användarvänliga SaaS-lösning samlar in all nödvändig energidata på detaljnivå från anläggningarna, oavsett antal eller geografisk plats, allt på en skärm. Med hjälp av SenseNodes lösning har våra kunder minskat sin energianvändning med cirka 10-20%. Dessutom tillhandahåller lösningen automatiska rapporter, vilket underlättar arbetet med att följa lagkrav, såsom CSRD.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo