Är tid och resursbrist ett hinder för energieffektivisering? 

25 februari 2024

Därmed fastnar insikterna om verksamhetens energianvändning och miljöbelastning hos någon eller några få personer i hela organisationen. Oftast de som betalar räkningarna. Som en logisk följd ökar risken att outnyttjad energieffektiviseringspotential aldrig blir realiserad.  

Koppla ihop syftet med teknologi och nå målet snabbare 

Företag ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt göra det möjligt för alla och envar i organisationen att agera som naturliga ”effektiviserare” inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Det är absolut inte meningen att en eller ett par personer i en organisation ska hålla ihop energieffektiviseringsarbetet för att sedan delegera och följa upp varje åtgärd manuellt. Det är varken kostnadseffektivt, skalbart eller hållbart. 

 

Det handlar snarare om att skapa förutsättningar att agera på momentant ute vid organisationens fingertoppar och vara tydlig med vad som gäller genom styrdokument såsom policys, processer och rutiner. Att vara energismart ska vara en del av vardagen genom att synliggöra energianvändningen där den kan påverkas, koppla det till bör- och gränsvärden, arbeta proaktivt med larm och få in arbetet i det vanliga arbetsflödet ute i verksamheten. Då har man en bra början.

Alla bör- och gränsvärden ska tas fram av någon, vem gör det?  

Mäter man så vet man vad som är ett bra bör- eller gränsvärde till att börja med. Den analysen görs baserat på effektkurvan eller energiprofilen kopplat till produktionen och med fördel har man en partner som hjälper till med detta medan organisationen fokuserar på kärnverksamheten. 

 

Rådet är att skaffa en kompetent partner med hela verktygslådan för datainsamling, energianalys, rådgivning och riktigt bra service. Allt för att ett energieffektiviseringsarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt med en rimlig insats och minsta möjliga risk att missa målet.

Om SenseNode

Våra kunder är stora företag inom tillverkningsindustrin som ställer höga krav på kvalitet, datanoggrannhet och rapportering. De arbetar målinriktat med hållbarhet och energieffektivisering, utan att tappa fokus på kärnaffären för att stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Det är företag som vanligtvis har hög maskinkapacitet, använder mycket energi (ofta över 5 GWh/anläggning), har miljarder SEK i intäkter och ett nätverk av flera anläggningar.

 

SenseNodes användarvänliga SaaS-lösning samlar in all nödvändig energidata på detaljnivå från anläggningarna, oavsett antal eller geografisk plats, allt på en skärm. Med hjälp av SenseNodes lösning har våra kunder minskat sin energianvändning med cirka 10-20%. Dessutom tillhandahåller lösningen automatiska rapporter, vilket underlättar arbetet med att följa lagkrav, såsom CSRD.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo