Kategori: EMS

Vad är skillnaden mellan ett styrsystem och ett Energy Management System?

Det enkla svaret är att ett styrsystem och Energy Management System (EMS) har olika syften och fokusområden, även om de delvis kan överlappa varandra. Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Read More

Energiövervakning

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar.

Read More

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

SaaS (Software as a Service) är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera mjukvara på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen.

Read More

Boka demo