Varför borde energikartläggningen bli en del av det dagliga arbetet?

1 mars 2023

Energikartläggningen ska göras var fjärde år genom att under en begränsad period mäta den totala energianvändningen i företaget. Men det finns flera fördelar med att göra energikartläggningen till en del av ert dagliga arbete.

Energikartläggningen ska göras var fjärde år genom att under en begränsad period mäta den totala energianvändningen i företaget. Men det finns flera fördelar med att göra energikartläggningen till en del av ert dagliga arbete.

 

Större företag måste sedan 2014 genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Kartläggningen ska redovisa företagets totala energianvändning och ge underlag för energieffektiva åtgärder. 

 

Vanligtvis tar energikartläggningen några månader. Den viktigaste delen för energikartläggaren är att samla in underlag i form av ritningar, mätprotokoll samt drift- och skötselinstruktioner. Korrekt data är nyckeln för att identifiera var ni kan spara energi och på sikt minska era kostnader.

Vilken data använder ni vid energikartläggningen?

En traditionell energikartläggning innebär att man sätter upp ett antal mätpunkter under en period för att se var energin används. Man behöver också identifiera processer som har en betydande energianvändning. 

Det finns några relativt billiga åtgärder som är relevanta för i princip alla tillverkningsindustrier:

– täta läckande ventiler  

– åtgärda läckage i tryckluftssystem med till exempel sektionering

– byta till LED-belysning.

Samtidigt är det en utmaning att få fram exakt mätdata i en industri. Baslasten är nästan alltid högre än man tror, och trots noggranna mätningar finns det ofta en restenergi som är svår att säga var den tar vägen. 

Genom att istället välja en löpande energiövervakning får verksamheten en betydligt högre datakvalitet och precision i var energin tar vägen. Ni kan till exempel använda SenseNodes trådlösa IOT-sensorer för att månad för månad följa upp hur, var och när energin används.

Större besparing när energikartläggningen blir en del av ert dagliga arbete

Energipriserna stiger och även om du har ett bundet elpris idag så kommer det inte att vara för evigt. Samtidigt ställs högre krav på att fossila bränslen ska fasas ut till förmån för elektricitet. 

 

Hur behåller du kontrollen när kostnaden för energin stiger?

 

Framtiden stavas energiövervakning i realtid. När du vet var energin tar vägen blir det tydligare vilka åtgärder som behövs idag och imorgon. När ni mäter energianvändningen kontinuerligt är det också möjligt att upptäcka onödig baslast. Det kan vara maskiner som bara jobbar dagtid med en hög standby-effekt även på natten. Sedan finns det också gamla system med låg energieffektivitet som bör bytas ut innan de går sönder. 

 

Med mätningen på plats blir det enkelt och kostnadseffektivt att göra en energikartläggning enligt lagkraven. Energikartläggaren kan utföra delar av sitt arbete på distans, vilket innebär lägre resekostnader och färre besök. Det innebär en kostnadseffektiv lösning som bidrar till ökad hållbarhet, särskilt för större koncerner med flera anläggningar runtom i landet. 

 

När ni har tillgång till mätdata i realtid är det också möjligt att följa upp hur väl de energieffektiviserande åtgärderna fungerar. Det gör dig till en bättre kravställare mot entreprenörerna som installerar komponenterna eftersom du faktiskt kan mäta hur snabbt åtgärden betalar sig.

Gör er nästa energikartläggning tillsammans med SenseNode

SenseNode hjälper er att sätta upp energiövervakning där du kan analysera datan i realtid. Vi samarbetar också med certifierade energikartläggare som kan utföra den lagstadgade kartläggningen var fjärde år. 

Kontakta oss för att ta reda på vilka besparingar ni kan göra!

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo