Kategori: Operations

Koppla syfte till teknologi

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Read More

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 och den smarta fabriken är ämnet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen och vilken skillnad kan det göra för dig och ditt företag?

Read More

Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?

Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter prisnivån för abonnemanget oavsett hur effektbehovet ser ut för övrigt. Därför finns det all anledning att se till så effektuttaget är så tight på det faktiska behovet och jämt över tid som möjligt. Kan du följa ditt effektuttag i realtid och få koll på hur behovet faktiskt ser ut så du kan platta ut eventuella effektbehov över tid?

Read More

Vad är basförbrukning?

Vad är basförbrukning? När man pratar om förbrukning av energi så brukar man dela upp den totala förbrukningen i två delar. Dels pratar man om basförbrukning och dels pratar man om dynamisk förbrukning.

Read More

Fördelar med fjärravläsning

Fjärravläsning innebär att du kan läsa av mätare eller se status för olika maskiner, utan att rent fysiskt befinna dig i fastigheten eller på anläggningen.

Read More

Boka demo