Vad är basförbrukning?

24 augusti 2022

Vad är basförbrukning? När man pratar om förbrukning av energi så brukar man dela upp den totala förbrukningen i två delar. Dels pratar man om basförbrukning och dels pratar man om dynamisk förbrukning.

När man pratar om förbrukning av energi så brukar man dela upp den totala förbrukningen i två delar. Dels pratar man om basförbrukning och dels pratar man om dynamisk förbrukning. Basförbrukning är den energi man förbrukar löpande under året, oavsett väder och vind. Den dynamiska förbrukningen är kopplad till toppar som kan uppstå då man exempelvis skruvar upp produktionen eller om det blir en kall vinter. Genom att arbeta för att minska sin basförbrukning kan företag, framförallt inom industrisektorn, spara stora pengar. Här handlar det om att synliggöra situationen och vidta riktade åtgärder baserade på den data man har. För att kunna göra det behöver man först och främst arbeta med ett energiövervakningssystem.

Energieffektiviseringsarbete som påverkar basförbrukning

När man pratar om energieffektiviseringsarbete inom industrin så handlar det främst om att se till att den energi man omvandlar i sina processer, omvandlas så effektivt som möjligt. Man uppnår detta genom att se till att man har tillförlitlig data att arbeta med. Inom industrin finner vi många komplexa anläggningar med många olika flöden, maskiner och processer. Vid första anblick kan det vara svårt att se hur man ska kunna effektivisera effektuttaget från dessa maskiner.

Men genom att koppla upp varje maskin med mätare och skicka all mätdata upp i molnet, får man en samlad bild över hela processen. Med smarta beräkningar och analyser kan man sedan dra slutsatser och se vart det finns potential för förbättringar. Ofta identifierar man ett antal punkter där man kan göra insatser. Det kan handla om att effektivisera själva processen, att köra en viss maskin under fasta klockslag, etc. Det här beror helt och hållet på det enskilda fallet.

Men när man får bilden klar för sig så kan man ofta uppnå stora besparingar genom att energieffektivisera. Då är det alltså basförbrukningen vi arbetar med. Även den allra minsta besparing blir stor på tillräckligt lång sikt, varför arbetet med att minska på basförbrukningen många gånger är befogat.

Basförbrukningen synliggörs med energiövervakningssystem

När man kopplar upp sina maskiner och anläggningar med mätare och hela tiden övervakar dessa, kallas det för ett energiövervakningssystem. Här tittar man alltså kontinuerligt på mätdatan som man får och drar slutsatser av detta och gör analyser. Man kan då lära sig att undvika eventuella konjunkturella toppar i effektuttaget. För även långsiktiga svängningar i effektuttaget räknas som basförbrukning, så länge dessa går att förutse.

Bra ROI när man arbetar med basförbrukningen

Att arbeta med basförbrukningen inom industrin är en investering. Investeringen är dock försvinnande liten om man ställer den i relation till de besparingar man kan uppnå. När en controller eller ekonom sätter sig och räknar på projekt kopplade till minskningar i basförbrukningen, brukar dom bli mycket entusiastiska. Men för att verkligen kunna analysera sin egen basförbrukning och hitta de potentiella förändringar som man bör göra, måste man ha rätt plattform.

 

Man behöver en helhetslösning som sköter hela processen. Från uppkoppling av mätare på alla maskiner och anläggningar, till att skicka datan upp i molnet och göra den lättillgänglig. Dessutom behöver plattformen kunna analysera och hantera all data. Kan man dessutom integrera plattformen med ytterligare system, så har man en mycket kompetent lösning på plats.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo