Ställverk och onödiga effekttoppar

24 augusti 2022

Effekttoppar uppstår när det blir en hög belastning av elnätet, vilket gör att det blir ännu dyrare för elbolagen att leverera el och således också dyrare för konsumenten.

Att energikostnaden är en av de absolut högsta kostnaderna när det kommer till produktion är knappast en nyhet. Och även om det verkar ganska enkelt och som att ni har full kontroll på er maskinpark och er produktion, finns det små parametrar som kan påverka mycket när det kommer till energiförbrukning. Vad är det som påverkar er energiförbrukning och hur kan de påverka era kostnader och produktion? I denna artikel får du svaren på dessa frågor.

Effekttoppar

Effekttoppar uppstår när det blir en hög belastning av elnätet, vilket gör att det blir ännu dyrare för elbolagen att leverera el och således också dyrare för konsumenten. Genom att arbeta smart med sitt eget effektuttag, kan man sänka sina egna abonnemangskostnader och hjälpa till att minska den totala påverkan på elnätet.

 

Ett bra exempel på när effekttoppar ofta uppstår, är när det är extremt kallt här i Sverige. Helt plötsligt stiger effektuttaget och energiförbrukningen i hela landet. Påverkan på elnätet blir stor och elbolagen tvingas ofta köpa dyr el från andra leverantörer för att kunna hålla el i nätet. Den el som köps in är ofta mindre grön och kommer från fossilbaserade bränslen.

Energioptimering viktigt vid effekttoppar

Det vi vill åstadkomma genom att arbeta med energioptimering är bland annat att dra ned det totala effektuttaget från en anläggning. Gör vi det på ett bra sätt, innebär det i sin tur att kostnaderna vid effekttoppar blir mindre. Energioptimering handlar om att göra mesta möjliga med den energi som kommer in. Det handlar alltså om att se till så att varje maskin och varje liten lampa används så effektivt som möjligt.

Varför ska kontoret vara upplyst efter klockan 17, om det ändå inte finns någon personal där? Eller varför används maskin A för all produktion, när det på onsdagar hade räckt att köra maskin B, som drar 10% mindre energi? Det är sådana frågor man ställer sig när man energioptimerar. Det är ganska enkelt att se den effekt som sådana här insatser har när effekttoppar väl uppstår. 10% besparing på årsbasis, kan då helt plötsligt bli 50% under några dagar, i och med att elpriset kraftigt stiger.

Analysera effekttoppar

Genom att studera sin energikartläggning kan man identifiera sina egna effekttoppar. Man kan analysera och utläsa mönster. Ju mer data man har att tillgå, desto säkrare slutsatser kan man dra. Vad finns det möjligheter att minska de effekttoppar man ser? 

 

Ofta kan man minska sina effekttoppar genom att vara förutseende. Det är sällan effekttoppar kommer som en total överraskning, utan vanligtvis är dessa kopplade till en ökad produktion, etc. Genom att på ett tydligt sätt identifiera sina effekttoppar kan man också göra någonting åt dom.

 

Det här är extremt viktigt för att minska sina egna energikostnader. En verksamhets abonnemangskostnader kan minskas radikalt om man kan visa på ett jämnt och stabilt effektuttag. Om en verksamhet kan vara förberedd på de kalla vintermånaderna och känna till hur detta påverkar effektuttaget i anläggningen, kan man också arbeta proaktivt med att stävja ökningen av effektuttaget under den perioden.

Standby-läget på ställverk

En av de största anledningarna och fördelarna med energioptimera handlar om att minska användandet av energi. Detta kan man göra på många sätt, där det främst handlar om att förstå vilka maskiner det är som drar mest ström och varför. Om man inte är medveten om var och när ens maskiner drar energi, så kan man lätt bli förvånad när man inser hur mycket energi man spiller utanför ens produktion.

Det kan vara allt från maskiner som bara används korta stunder i produktionen, men fortfarande står på hela dagarna, eller maskiner som är i det klassiska “standby-läget”. Genom att mäta och få koll på när ens maskiner används och vilken roll de har i produktionskedjan kan ni också få klarare besked om när det är möjligt att  stänga av maskinerna och därmed också spara pengar och effekt.

Jobba med den mest lämpade maskinen

Kanske är det så att ni har två snarlika maskiner med samma funktioner i produktionskedjan. De kan utföra samma arbete, men beroende på vart de befinner sig i kedjan, kan de prestera olika, och ge dig helt olika resultat och kostnader. Den vanligaste tanken när det kommer till maskiner handlar om att man förutsätter att en äldre maskin är den som är mest törstig på energi, men så är inte alltid fallet.

Kanske är det så att den ena maskiner innehåller andra komponenter, vilket gör den mer lämpad till ett visst steg i er produktion. Genom att se och förstå varje maskins individuella behov och prestation kan du ge dem de rätta förutsättningarna för att göra ett riktigt bra jobb.

Undvik onödiga effekttoppar

Genom att övervaka effektuttaget kan ni inte bara stämma av ert abonnemang mot er faktiska användning, utan också undvika onödiga toppeffekter när de närmar sig. Genom att undvika böter, oförutsedda driftstopp och ett allt för högt satt abonnemang, kan ni lätt tjäna in de pengarna som det kostar att installera ett system som mäter av elanvändningen i er produktion. En investering väl värd för att garantera tillgänglig effektkapacitet till produktionen.

SenseNode erbjuder en helhetslösning för industrin och en plattform för att ta digitaliseringen av sin verksamhet till nästa nivå. Här får kunder det som kallas Industri 4.0. Genom att i en och samma plattform kunna arbeta med såväl tillståndsövervakning som energioptimering, kan man minska sina egna effekttoppar på ett mycket effektivt sätt. 

Företag sparar pengar i den dagliga driften genom att arbeta med SenseNode. Lösningen fungerar också i mångt och mycket som en försäkring mot oväntade driftstopp i produktionen. Tillståndsövervakningen öppnar upp för möjligheter att kontrollera driften på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Smarta larm kan sättas som indikerar om en trend bör uppmärksammas. Onödiga kostnader kopplade till driftstopp kan undvikas och effekttoppar således minskas. 

Abonnemangskostnaderna för verksamheten kommer att minskas i och med att man som konsument får ett jämnare och mer förutsägbart effektuttag ur nätet. Genom att arbeta med energioptimeringen som SenseNode erbjuder, kan man också se till att den egna påverkan av stora effekttoppar på nätet kan minskas. Till exempel vid kalla vinterdagar då hela nätet helt plötsligt får en extrem belastning.Är du nyfiken på vad vi på SenseNode kan göra för dig och ditt företag? Tveka inte att kontakta oss här.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo