Energieffektivisering i Industrin

Visste du att en tredjedel av den energin som används i Sverige idag används för produktion inom industrin? Eller att Sveriges industrier står för en stor del av Sveriges utsläpp när det kommer till växthusgaser? Dessa två parametrar gör arbetet med energieffektivisering viktigt, att investera i energieffektiva lösningar bidrar både med att sänka kostnaderna för företagen, men också till att minska påverkan på miljön. 

Så vad kan du och ditt företag göra för att energieffektivisera? I denna artikeln delar  vi med oss av våra tre bästa tips. 

1. Se över och optimera era maskiner

Många kanske förknippar energieffektivisering med nya moderna anläggningar med den senaste tekniken, men sanningen är att det varken är sant eller nödvändigt. Att påbörja ett energieffektiviseringsarbete behöver inte innebära att du byter ut hela din maskinpark, utan snarare så handlar det om att optimera de maskinerna du redan har. Att kartlägga och följa dina nuvarande maskiner kommer skapa en större förståelse för hur du allra bäst kan använda dem och optimera din produktion utifrån det.

2. Gör en energikartläggning och fatta de rätta besluten

Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar. Därför är det så otroligt viktigt att göra en energikartläggning så att du kan fatta rätt beslut. För dig som driver ett större företag kommer inte detta som en överraskning, då stora företag omfattas och måste följa de EU direktiv som finns, men det hindrar inte dig som mindre företagare att få stenkoll på din energianvändning. 

Vilka maskiner förbrukar mest energi? Kanske behöver du inte ha på en av dina maskiner hela dagarna? Och måste fläkten gå även på helgerna? Genom att övervaka och kartlägga kommer det bli tydligt var du kan effektivisera och optimera för att på så sätt också använda dina produktion så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt.

3. Effektoptimera er produktion

Att effektoptimera er produktion hjälper er att både undvika onödiga avgifter och böter, samtidigt som det hjälper dig att kontinuerligt sänka er abonnerade effekt. Med hjälp av varningar och åtgärder kan du lätt reglera din användning och på så sätt också undvika de onödiga toppeffekter. 

Är du nyfiken och vill veta mer om energieffektivisering och vad det kan göra för dig och ditt företag? Läs mer och kontakta oss här!