Större besparing med energikartläggning och energimätning

Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?

Detta vet vi.
Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter prisnivån för abonnemanget oavsett hur effektbehovet ser ut för övrigt. Därför finns det all anledning att se till så effektuttaget är så tight på det faktiska behovet och jämt över tid som möjligt.
Kan du följa ditt effektuttag i realtid och få koll på hur behovet faktiskt ser ut så du kan platta ut eventuella effektbehov över tid?

Bakom kurvorna döljer sig elmotorer, torkar, ugnar, kylrum, ventilation, belysning, tryckluftkompressorer, fordonsladdning, beteenden hos personalen och vanor som i värsta fall har blivit kostsamma ovanor över tid.

Spara pengar och miljö genom att tighta till ditt faktiska energibehov och platta ut effektbehovet för att undvika onödigt höga effektabonnemang.

Vad & Varför: Effektabonnemang (Abonnerad effekt)

De allra flesta energiintensiva verksamheter har ett effektabonnemang hos sin nätleverantör som en form av nätavgift.

Syftet med effektabonnemang är att du inte ska betala för mer effekt än du faktiskt använder och samtidigt fungera som ett ekonomiskt incitament att hålla nere på effektuttaget.

Priset på abonnemanget sätts av den maximala effekt du som kund behöver tillgång till under ett visst tillfälle. Sk. Maxtimmen eller effekttoppen.

Dvs. ju mindre effekt du behöver ta ut från nätet under din maxtimme för att driva din verksamhet, desto mindre betalar du för ditt abonnemang per månad.

Straffavgifter

Om du tar ut mer effekt än du har rätt till enligt ditt effektabonnemang får du som regel en straffavgift och överskrider du din abonnemangsgräns vid flera tillfällen riskerar du bli uppgraderad till den nya maxtimmen. Detta får du oftast reda på i efterhand när fakturan kommer.

Med SenseNode Energy Analytics och SenseNodes trådlösa IOT sensorer kan du

  • Synliggöra effektuttaget från nätet i realtid och larma när du närmar dig din abonnerade effekt.
  • På samma sätt kan du sätta larm på när effektuttaget är högre än det bör vara när du inte har någon produktion exempelvis under ledigheter, helgdagar och nätter etc.etc.

För att kunna agera på informationen om effektuttaget behöver du information

Därför hjälper vi dig följa energiströmmarna från huvudanslutningen helt ner till de enskilda förbrukarna genom att koppla trådlösa mätare på dem.

Först då kan du

  • Säkra att verksamheten inte utnyttjar en större maskinpark än vad som är nödvändigt under en specifik tidsperiod
  • Hela tiden använda den mest effektiva utrustningen för ändamålet
  • Identifiera och förändra kostsamma ovanor som är beteendestyrda

Vill du samarbeta med oss?