Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?

24 augusti 2022

Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter prisnivån för abonnemanget oavsett hur effektbehovet ser ut för övrigt. Därför finns det all anledning att se till så effektuttaget är så tight på det faktiska behovet och jämt över tid som möjligt. Kan du följa ditt effektuttag i realtid och få koll på hur behovet faktiskt ser ut så du kan platta ut eventuella effektbehov över tid?

Bakom kurvorna döljer sig elmotorer, torkar, ugnar, kylrum, ventilation, belysning, tryckluftkompressorer, fordonsladdning, beteenden hos personalen och vanor som i värsta fall har blivit kostsamma ovanor över tid.

 

Spara pengar och miljö genom att tighta till ditt faktiska energibehov och platta ut effektbehovet för att undvika onödigt höga effektabonnemang.

Vad & Varför: Effektabonnemang (Abonnerad effekt)

De allra flesta energiintensiva verksamheter har ett effektabonnemang hos sin nätleverantör som en form av nätavgift.

Syftet med effektabonnemang är att du inte ska betala för mer effekt än du faktiskt använder och samtidigt fungera som ett ekonomiskt incitament att hålla nere på effektuttaget.

Priset på abonnemanget sätts av den maximala effekt du som kund behöver tillgång till under ett visst tillfälle. Sk. Maxtimmen eller effekttoppen.

Dvs. ju mindre effekt du behöver ta ut från nätet under din maxtimme för att driva din verksamhet, desto mindre betalar du för ditt abonnemang per månad.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo