Kategori: Strategi

Koppla syfte till teknologi

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Read More

Utnyttjas tiden inför nästa tillväxtfas optimalt? 

Det pratas om att ekonomin eventuellt kan börja lätta upp andra halvåret 2024. Alla ser fram emot att produktionen ska börja snurra på igen efter 2023 års osäkerhet och inbromsning. Även om inköpschefsindex för industrin pendlar upp och ner på månadsbasis så är trenden positiv sedan några månader tillbaka vilket kan tyda på att botten börjar vara nådd. Sverige och USA har de mest positiva inköpscheferna om man bortser från Kina som ligger i tillväxt enligt Silf och Swedbanks Inköpschefsindex avseende december 2023. 

Read More

Extrem kyla och höga elpriser – hur ska företag tänka då?

Vintern har svept in över hela landet med extrem kyla, vilket resulterar i ökad elanvändning för att värma upp bland annat hus och lokaler. I dessa kalla tider är varje megawatt avgörande, och prissättningen blir känslig för tillgång och efterfrågan. Den kommande vintern och vårens prisutveckling är starkt beroende av vädret, och långtidsprognosen pekar för närvarande på en kall januari, där vindarna även förväntas vara svagare än normalt.

Read More

Arbeta proaktivt och förenkla hållbarhetsrapporteringen i enlighet med nya CSRD-direktivet

Från och med budgetår 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft och medför nya krav på företags hållbarhetsrapportering samt att det kommer vara en del av förvaltningsberättelsen. Direktivet kommer inte enbart ställa krav på att man ska rapportera utan även hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete, dvs. inte bara rapportera indikatorer och data utan även strategier, mål och processer.

Read More

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 och den smarta fabriken är ämnet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen och vilken skillnad kan det göra för dig och ditt företag?

Read More

Varför ska man välja en SaaS-lösning?

SaaS (Software as a Service) är i praktiken en tjänst som tillhandahålls över internet. I stället för att installera mjukvara på en dator eller server är den tillgänglig direkt över internet till exempel via en webbsida eller en app. Leverantören står för infrastruktur och den tekniska kunskapen.

Read More

Boka demo