Kategori: Lönsamhet

Koppla syfte till teknologi

Har Du i uppdrag att effektivisera er energianvändning eller rapportera energidata till företagets scope 3-rapportering? Som ledare behöver man sätta ett mål och skapa förutsättningar för alla att bidra inom ramen för sitt vanliga arbetsflöde. Ledarskapet kan ingen annan göra men information och nudging kommer att göra en stor del av jobbet mot målet i vardagen.

Read More

Utnyttjas tiden inför nästa tillväxtfas optimalt? 

Det pratas om att ekonomin eventuellt kan börja lätta upp andra halvåret 2024. Alla ser fram emot att produktionen ska börja snurra på igen efter 2023 års osäkerhet och inbromsning. Även om inköpschefsindex för industrin pendlar upp och ner på månadsbasis så är trenden positiv sedan några månader tillbaka vilket kan tyda på att botten börjar vara nådd. Sverige och USA har de mest positiva inköpscheferna om man bortser från Kina som ligger i tillväxt enligt Silf och Swedbanks Inköpschefsindex avseende december 2023. 

Read More

Extrem kyla och höga elpriser – hur ska företag tänka då?

Vintern har svept in över hela landet med extrem kyla, vilket resulterar i ökad elanvändning för att värma upp bland annat hus och lokaler. I dessa kalla tider är varje megawatt avgörande, och prissättningen blir känslig för tillgång och efterfrågan. Den kommande vintern och vårens prisutveckling är starkt beroende av vädret, och långtidsprognosen pekar för närvarande på en kall januari, där vindarna även förväntas vara svagare än normalt.

Read More

Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?

Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter prisnivån för abonnemanget oavsett hur effektbehovet ser ut för övrigt. Därför finns det all anledning att se till så effektuttaget är så tight på det faktiska behovet och jämt över tid som möjligt. Kan du följa ditt effektuttag i realtid och få koll på hur behovet faktiskt ser ut så du kan platta ut eventuella effektbehov över tid?

Read More

Produktkalkyl

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten.

Read More

Boka demo