Kategori: Hållbarhet

Arbeta proaktivt och förenkla hållbarhetsrapporteringen i enlighet med nya CSRD-direktivet

Från och med budgetår 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft och medför nya krav på företags hållbarhetsrapportering samt att det kommer vara en del av förvaltningsberättelsen. Direktivet kommer inte enbart ställa krav på att man ska rapportera utan även hur man bedriver sitt hållbarhetsarbete, dvs. inte bara rapportera indikatorer och data utan även strategier, mål och processer.

Read More

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft fungerar genom att man utvinner energi ur strömmande vatten. Vatten som strömmar genom en turbin driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet.

Read More

Boka demo