Hur fungerar vindkraft?

11 augusti 2022

Hur fungerar vindkraft? Vindkraft är en förnybar energikälla där man utvinner el från den energi som finns i vinden.

Vindkraft är en förnybar energikälla där man utvinner el från den energi som finns i vinden. Detta gör man rent tekniskt genom att använda stora propellrar som får vindkraftverket att rotera när det blåser. Detta får i sin tur en axel att snurra, som via en generator i vindkraftverket skapar el.

Så hur fungerar vindkraft? Elektricitet kan som bekant inte lagras utan behöver användas direkt. Det innebär att den el som produceras när det blåser kraftigt behöver användas direkt och den el som inte kan produceras när det är helt vindstilla behöver produceras någon annanstans. Det här löser man genom att arbeta med det totala elsystemet. Där ingår även vattenkraft, kärnkraft och andra energikällor.

Vattenkraft är ett exempel på en energikälla som man enkelt kan reglera mot vindkraften. När det blåser lite kan man helt enkelt släppa på mer vatten och vice versa. Hoppas du fick svar på frågan: Hur fungerar vindkraft?

Hur undviker man onödiga effekttoppar i industrin?

Var kan man bygga vindkraft?

Vindkraftverk byggs med fördel på högre höjder samt vid kustlinjer. Vid kusten är det extra fördelaktigt på grund av tillgången till sjöbris, samt att vindriktningen ofta är den samma. Det behöver också finnas vägar som ansluter till vindkraftverket, dels för transporten inför monteringen, men också för att kunna komma fram och utföra underhåll.

En investering i ett vindkraftverk är en trygg investering. Man vet att vinden kommer finnas kvar för alltid och det är enkelt att räkna ut vilken återbetalningstid en sådan investering har. En intressant notering är att den energi som går åt för att producera ett vindkraftverk, kan produceras av vindkraftverket på bara några månader.Har du hört talas om Industri 4.0? Här förklarar vi begreppet.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Som energikälla är vindkraft mycket miljövänligt. Det vanligaste argumentet som förs fram då det finns motstånd för att bygga ett vindkraftverk, är att det rent estetiskt inte är ett vackert inslag i naturen. Ett vindkraftverk avger också ett visst, om än litet, ljud när propellern snurrar i vinden.

Det har konstaterats en del fall där fåglar flugit in i rotorbladen på vindkraftverk men det har varit så pass få fall att forskare idag inte ser det som något stort problem.

Fördelar

Fördelarna med vindkraft är många. Sedan de började utvecklas under 70-talet så har mycket hänt. Vindkraftverken har blivit större och framförallt har den kapacitet som vindkraftverken kan producera ökat avsevärt, från ca 75 kW till nästan 9 MW. Vindkraft har nu blivit en av de stora förnybara energikällorna.

Vindkraft är ett bra komplement till solenergi. När solen inte lyser så blåser det oftast mer och när det är vindstilla så kan solkraften ta över. Vindkraftverk är robusta konstruktioner som står kvar länge. Det innebär att miljöpåverkan när det gäller produktionen av ett vindkraftverk också är relativt sett liten.

Nackdelar

Vindkraft har fortfarande mycket utvecklingspotential. Med mer effektiva generatorer och finslipade propellrar kommer man kunna få ut ännu mer energi ur vindkraften utan att behöva bygga större. Vindkraften är fortfarande en ganska stor konstruktion sett till den elektricitet den kan producera.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo