Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraft fungerar genom att man utvinner energi ur strömmande vatten. Vatten som strömmar genom en turbin driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet.

11 augusti 2022

Maria Blomberg

Vattenkraft fungerar genom att man utvinner energi ur strömmande vatten. Vatten som strömmar genom en turbin driver i sin tur en generator som alstrar elektricitet. Det finns lite olika varianter på vattenkraftverk. Dels kan man ha turbiner som nyttjar tillfälliga vattenströmmar. Ett exempel på detta är vattenkraftverk som ligger utmed forsar med smältvatten från fjällen. Här kommer det alltså tillfälliga strömmar som kraftverket kan nyttja.

 

Det finns också varianter på vattenkraftverk där man nyttjar de strömmar som uppkommer i vatten från temperaturskillnader. Dessa strömmar samt så kallade tidvattenströmmar kan också användas för att utvinna energi. Vattenkraft är en förnybar energikälla och en mycket viktig del i det arbete som just nu pågår när det gäller att minska människans utsläpp av koldioxid.Visste du att SenseNode utför energikartläggningar?

Hur påverkar vattenkraft miljön?

Ett vattenkraftverk i drift har inte direkta utsläpp i miljön, vilket gör att vattenkraft räknas som en förnybar energikälla. Det man främst behöver se över när man bygger ett vattenkraftverk är hur fiskar rör sig i de lokala områdena. Det är allmänt konstaterat att vattenkraft har en mycket negativ inverkan på såväl fiskar som växter. Anledningen är dels att det sker onaturliga höjningar och sänkningar av vattennivån i anslutning till vattenkraftverket.

 

Vissa fiskarter han nästan helt slagits ut i svenska dammar där det finns vattenkraft. Ett exempel är öringen. Flodpärlmusslan som lever sina första år i gälarna på öringen har också blivit hotad på grund av detta.

Fördelar med vattenkraft

Den stora fördelen med vattenkraft är att den inte bidrar med några utsläpp av koldioxid i atmosfären. Den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem just nu för mänskligheten, varför förnybara energikällor får mycket uppmärksamhet just nu.

 

Vattenkraften kan aldrig mäta sig i effektivitet vid jämförelse med kärnkraften, men är dock ett betydligt säkrare alternativ och som dessutom inte efterlämnar något miljöfarligt avfall. Tillsammans med övriga förnybara energikällor, som vindkraft och solceller, spelar vattenkraft en viktig roll. Molniga dagar och då det inte blåser, kan man enkelt öppna fördämningar och släppa på vatten i vattenkraftverket och på så sätt balansera den totala energiproduktionen till nätet.

 

En investering i vattenkraft är fördelaktig på lång sikt. Det som driver vattenkraftverket är vattenströmmarna och dessa finns där konstant. Själva bränslet är alltså gratis och oändligt. Mycket forskning och utveckling bedrivs just nu för hur man ska kunna göra vattenkraften än mer effektiv och framförallt hur man ska kunna minimera den påverkan som den har på den kringliggande miljön.

Nackdelar med vattenkraft

Även om vattenkraften inte har någon som helst negativ effekt på miljön globalt sett, så behöver problemen med påverkan på den lokala miljön lösas för att vattenkraften ska kunna ta upp jakten på de stora energikällorna. Det behöver finnas sätt för fiskar att ta sig förbi turbinerna utan att fastna eller skadas.

 

En svårighet med vattenkraft är att man blir geografiskt bunden just till vattendrag och strömmar. Det kan ibland innebära stora och omfattande projekt att få fram ledningar till och från vattenkraftverket och ut i det stora elnätet. Därför behöver vattenkraftverk planeras noga och vägas mot andra alternativ, som vindkraft och solkraft.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo