Kategori: Energikartläggning, EKL

Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

SenseNodes lösning underlättar genomförande av en energikartläggning enligt lagkraven. Kontinuerlig mätning skapar möjligheten till enkel och kostnadseffektiv energikartläggning samt bättre förutsättningar och pression vid beräkningar av åtgärdsförslag.

Read More

Boka demo