Case Study

Boliden Bergsöe minskade pumphaverier med 64%

Boliden Bergsöe pumpar smält bly i en tuff miljö. Förutsättningarna sliter på utrustningen och man hade tidigare ett 60-tal pumprenoveringar per år, vilka alla kostade ansenliga summor. Med övervakning av energin minskade haverierna med över 64%.

Read More

IS Plåt lyckades energieffektivisera sin verksamhet med 30%

IS Plåt stod inför utmaningar med ökande kostnader och utan kontroll över energianvändningen. Genom att installera SenseNodes energihanteringssystem kunde företaget effektivt optimera sin energianvändning och agera på de åtgärdsförslag som genererades, vilket resulterade i stora besparingar.

Read More

Boka demo