Snabba Energiförbättringar med låg investering för DOT Halmstad

DOT, som specialiserar sig på ytbehandling, har genom ett framgångsrikt samarbete med SenseNode snabbt lyckats minska energiförbrukningen och öka lönsamheten. Genom att isolera en stor zinkgryta, optimera produktionen och sänka effektabonnemangen har DOT uppnått betydande energibesparingar med minimala investeringar.

Resultat i siffror

Minskad energianvändning på 6 månader​
0 %

Jämfört med föregående period

Om DOT

DOT specialiserar sig på olika ytbehandlingsmetoder, inklusive varmförzinkning, metallisering och målning. Företaget grundades i Danmark 1984 och har idag anläggningar i Danmark, Sverige och Norge. 

 

De hade redan påbörjat sitt effektiviseringsarbete, såsom byte till LED-belysning. Vilket gett en positiv effekt på både arbetsmiljö och energibesparing. Nu var man redo för nästa steg i effektiviseringsarbetet.

Situation

DOT har energikrävande processer i sin produktion, vilket gör energin till en central del för ökad hållbarhet och lönsamhet. Därför inledde de ett samarbete med SenseNode och började med sin produktionsenhet i Halmstad. 

 

En av de största energiförbrukarna är den stora zinkgrytan. Men även sidoprocesser och andra delar av produktionen, inklusive en mindre zinkgryta vars lönsamhet var svår att utvärdera, var av intresse att undersöka. 

Med vår samarbetspartner SenseNode har vi uppnått resultat som talar för sig själva.

Dennis Nielsen

Teknisk direktør - DOT A/S

Lösning och Resultat

På bara några månader kunde DOT tillsammans med SenseNode identifiera och genomföra tre energieffektiviserande åtgärder: 
Isolering av zinkgrytan

Genom att isolera den stora zinkgrytan identifierades en betydande minskning av energiförbrukningen. Innan mätningen var det inte tydligt hur stor skillnaden skulle bli och vad insatsen var värd. Med den nya isoleringen förväntas en årlig energibesparing på minst 221 MWh, vilket motsvarar mer än 5% av den totala årliga förbrukningen och en minskning av baslasten med 25%.

Avstängning av mindre produktionsenheter

SenseNodes lösning gjorde det möjligt för DOT att exakt mäta lönsamheten för en mindre zinkgryta som användes mer sällan. Genom att jämföra energianvändningen med produktionen kunde det fastställas att grytan inte var lönsam, vilket ledde till att produktionen planerades om till andra anläggningar med liknande grytor. Totalt innebar förändringen minskad energianvändning om 648 MWh per år.

Effektabonnemang

Genom att analysera sin effektkurva kunde DOT minska sitt effektabonnemang från 800 kW till 700 kW, vilket resulterade i lägre kostnader.

Insikter

01
Tydliga mål ger snabbt resultat

DOTs framgång visar hur avgörande det är att ha tydliga mål och konkreta åtgärder för att uppnå dem. Genom att fokusera på specifika energiförbrukare, som zinkgrytan, och genomföra målmedvetna förbättringar, kunde stora besparingar göras på kort tid.

02
Nyttan av att få datan “Svart på vitt”

Energidata för de enskilda förbrukarna hjälpte till att fatta beslut för lönsamhet och hållbarhet, såsom att styra om produktionen, skapa isolering och minska effektabonnemanget.

03
Engagerat team och samarbete

Samarbetet innehöll ett engagerat team med representanter från ledning och produktion. Med SenseNodes tillförande av energiexpertis blev samarbetet produktivt och effektivt.

Boka demo

Boka demo

Formuläret inskickat!