Baosteel minskade sin energiförbrukning med hjälp av detaljerad mätning

Baosteel var i behov av att se över hur de skulle kunna öka sin energieffektivitet och därmed minska elförbrukningen per producerad enhet.

Resultat i siffror

Energieffektivisering
0 %

Sedan Baosteel implementerat SenseNodes lösning har de minskat sin elförbrukning med 20%. 

Situation

Baosteel var i behov av att se över hur de skulle kunna öka sin energieffektivitet och därmed minska elförbrukningen per producerad enhet. Det saknades mätning på detaljnivå i de olika processlinjerna. Med ytterligare mätning skulle det även bli möjligt att rapportera CO2 påverkan och energiförbrukning per producerad enhet till sina kunder.

Arbetet med energieffektivisering var redan påbörjat med exempelvis byte till LED-belysning, vilket gett en positiv effekt på både arbetsmiljö och energibesparingar. Nu var man redo för nästa steg i effektiviseringsarbetet.

Lösning

I mars 2022 påbörjades installationen av SenseNodes energiövervakningssystem för att identifiera möjligheter till energibesparing. 25 mätpunkter installerades och med hjälp av SenseNodes experter konfigurerades dessa och kopplades upp mot vårt molnbaserade analysverktyg Energy Analytics. Med hjälp av analysverktyget kunde Baosteel få en tydlig överblick över sin energiförbrukning och få insikt i områden där de kunde effektivisera sina processer och minska sin energiförbrukning och kostnader.

"Med Energy Analytics blev det väldigt tydligt hur mycket mindre energi de nya maskinerna drog jämfört med de gamla."

Karl Larsson

Teknisk Underhållschef Baosteel Tailored Blanks Sweden

Resultatet

Med hjälp av analysverktyget Energy Analytics kunde Baosteel minska sina energikostnader utan att behöva göra avkall på produktionskvaliteten. Dessutom kunde de öka sin medvetenhet om hur de kunde effektivisera och därmed även minska sin miljöpåverkan. Bland annat genom att ta bort onödig basbelastning och på så vis optimera produktionsprocessen, samt byta ut gamla maskiner och investera i mer energieffektiva alternativ. En investering som verkligen gjorde skillnad på både energiförbrukningen och deras kostnader. Med hjälp av att mäta, analyser, följa upp och vidta åtgärder lyckades Baosteel minska sin energiförbrukning med 5% på mindre än 9 månader och detta är bara början av deras arbete med att energieffektivisera sin verksamhet.

Insikter

Lättanvänt och öppet

SenseNode levererar det mest lättanvända driftövervakningssystemet på marknaden. Systemet är en öppen, flexibel och säker IIoT-plattform för uppkoppling av alla typer av mätare och sensorer, trådlösa eller med tråd. Plattformen kan integreras med befintliga system eller användas standalone och är modulbaserad, skalbar och framtidssäker.

Kontinuerlig analys med detaljerad data

Med SenseNodes Energy Analytics är det enkelt att sätta upp tydliga mål för sin energieffektivisering. Systemet ger detaljerad information om vart energin tar vägen och förbrukningsdata. Analysera och kontinuerligt följa upp de åtgärder som rekommenderas för att sedan se resultat och potential för ytterligare energibesparingar.

Boka demo