IS Plåt lyckades energieffektivisera sin verksamhet med 30%

IS Plåt stod inför utmaningar med ökande kostnader och utan kontroll över energianvändningen. Genom att installera SenseNodes energihanteringssystem kunde företaget effektivt optimera sin energianvändning och agera på de åtgärdsförslag som genererades, vilket resulterade i stora besparingar.

Resultat i siffror

Total energieffektivisering
0 %

Genom beteendeförändringar, justering av AC-maskiner och investeringar.

Situation

Vid en nätverksträff (Industrinätverket) 2021 kom Erik Ralvert i kontakt med SenseNode för första gången. Vid denna tidpunkt stod IS Plåt inför utmaningen att kostnaderna ökade och energianvändningen var svår att få kontroll på. Det fanns en medvetenhet om att företaget kunde bli mer effektivt.

Lösning

Efter att ha installerat 16 mätpunkter och implementerat SenseNodes energihanteringssystem blev det enkelt för IS Plåt att övervaka och analysera sin energianvändning på ett detaljerat sätt och aktivt hitta möjligheter till energi- och kostnadsbesparingar. Med hjälp av SenseNode Energy Analytics kunde IS Plåt identifiera en rad olika åtgärdsförslag.

 

De började med att kontrollera kompressorn, och med hjälp av SenseNode Energy Analytics kunde de se att den kördes på kvällarna när arbete inte utfördes. Det visade sig vara cirka 10-15 läckage som nu kunde åtgärdas. Ett annat problem som upptäcktes var att en av lasermaskinerna släppte ut luft när den var i standby läge. Även det läckaget försvann efter åtgärd.

 

Ytterligare åtgärder som genomfördes för att optimera energianvändning var att installera styrda ventiler för att sektionera tryckluftsnätet och anpassa ventilationen genom att implementera smarta funktioner, såsom styrning efter specifika tider och temperaturförhållanden.

 

Även AC-maskinerna justerades, vilka tidigare var igång konstant, men med smarta inställningar minimerades energianvändningen. De såg även över arbetstiderna och införde att inget arbete utfördes på söndagar, vilket resulterade i att alla enheter kunde vara avstängda en dag per vecka.

”Vi på IS Plåt tillverkar för ett bättre liv.”

Erik Ralvert

VD på IS Plåt

Resultatet

2022 installerade IS Plåt solceller vilket gav ytterligare energibesparingar. Innan installationen av solceller uppnådde de en imponerande energibesparing på 30% Genom att agera proaktivt på de insikter som SenseNode Energy Analytics gav dem, kunde företaget inte bara minska sina kostnader utan även förbättra sin energieffektivitet och sitt klimatavtryck.

Insikter

Tydlig visuell överblick

Nyckeln till framgången i energieffektivisering ligger i att få koll på sin energianvändning och kunna agera på det. SenseNode Energy Analytics ger en tydlig visuell överblick om vilka enheter och processer som använder mest energi, vilket möjliggör för målinriktade åtgärder för att förbättra effektiviteten och energiprestandan.

Data svart på vitt

Att få ”svart på vitt” över verksamhetens energiförbrukning var avgörande för IS Plåt för att kunna göra informerade och strategiska beslut för att sedan kunna minimera sina kostnader och miljöpåverkan.

Boka demo