Boliden Bergsöe minskade pumphaverier med 64%

Boliden Bergsöe pumpar smält bly i en tuff miljö. Förutsättningarna sliter på utrustningen och man hade tidigare ett 60-tal pumprenoveringar per år, vilka alla kostade ansenliga summor. Med övervakning av energin minskade haverierna med över 64%.

Resultat i siffror

Mindre pumphaverier
0 %

Situation

Boliden Bergsöe pumpar smält bly i en tuff miljö. Förutsättningarna sliter på utrustningen och man hade tidigare ett 60-tal pumprenoveringar per år, vilka alla kostade ansenliga summor.

Lösning

Via SenseNode-systemet får Boliden all nödvändig information om driftstatusen. Alternativt kan data exporteras till underhållssystem eller annat relevant system. Allt för att ansvariga ska få det beslutsunderlag som behövs.

Resultatet

Pumphaverierna har minskat med över 64% under projektet och Boliden sparar stora belopp bara i renoveringskostnader. Ökad tillgänglighet och sparad arbetstid har ännu större men svårmätbart värde. 

"Vi kan nu se när en pump börjar gå sönder och planera underhåll."

Mats Gustavsson

Production Planner, Boliden

Resultatet

Pumphaverierna har minskat med över 64% under projektet och Boliden sparar stora belopp bara i renoveringskostnader. Ökad tillgänglighet och sparad arbetstid har ännu större men svårmätbart värde. Systemet kan hantera alla sorters mätare och sensorer för t.ex. elektriska parametrar, vibrationer, värmeutveckling, varvtal, m.m.

Insikter

Energidata som driftövervakning

SenseNode levererar det mest lättanvända driftövervakningssystemet på marknaden. Trådlösa sensorer gör kabeldragning överflödig och all dataövervakning sker via molntjänster och kan enkelt nås via mobila applikationer och webtjänster. Systemet ger detaljerad information och status på valda komponenter och maskiner. Få full kontroll på hur dina tillgångar mår och presterar. Undvik stillestånd och gör underhåll när det behövs. SenseNode levererar verkliga kostnadsbesparingar till Boliden och många andra ledande industribolag.

Boka demo