Använd energi på ett smartare sätt och minska era kostnader

Tillverkningsindustrin läcker energi. Med SenseNode får du full koll på var energin tar vägen. Upptäck energitjuvar och använd data i realtid för att planera produktion och underhåll.

För effektiv energianvändning inom tillverkningsindustrin

Vänd er till en helhetsleverantör för att energieffektivisera era anläggningar. Med SenseNode får ni enkelt koll på er energianvändning. Vi tillför teknik, vårt egenutvecklade analysverktyg Energy Analytics och energikompentens, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Att energieffektivisera är inte bara fördelaktig för miljön och minska kostnaderna, utan det är också en viktig faktor för att bland annat uppfylla rapporteringskraven enligt CSRD. Genom att implementera SenseNodes lösning kan ni arbeta mer resurseffektivt och underlätta er rapportering kopplat till er energianvändning.

Så effektoptimerar du verksamheten med SenseNode

Samla data

Samla in energidata i realtid från gas, vatten, el, fjärrvärme mm. 

Analysera

Analysera energidata momentant och historiskt med SenseNode Energy Analytics.

Optimera

Med fakta kan du maximera din energiprestanda utan antaganden och oklarheter.

Agera

Låt tekniken göra en del av jobbet. Larmfunktionen håller rätt på avvikelser i energianvändningen.

Rapportera

Enkelt att exportera data som underlag till rapportering av mål och utfall, investeringskalkyler, hållbarhetsrapportering o.dyl.

Case

Läs mer om hur våra kunder använder SenseNode för att energieffektivisera sin verksamhet.

Bufab Lann minskade sin elförbrukning med 22% genom användning av spårbar data
2019 blev BUFAB Lann AB introducerad i SenseNodes energiövervakningssystem. Redan vid den …
Baosteel minskade sin energiförbrukning med hjälp av detaljerad mätning
Baosteel var i behov av att se över hur de skulle kunna …
Boliden Bergsöe minskade pumphaverier med 64%
Vi kan nu se när en pump börjar gå sönder och planera …

Missa inte våra bästa energispartips

ISO 50001 ställer krav på energimätning
Vill du ta kontroll över verksamhetens energianvändning? Funderar ni på ISO 50001? Ett första steg …
Varför borde energikartläggningen bli en del av det dagliga arbetet?
Energikartläggningen ska göras var fjärde år genom att under en begränsad period mäta den totala …
Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?
Detta vet vi. Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter …